Fresh Academy

Internationale positionering Groene kennis tijdens missies

Onderwijs is bij uitstek een waardevol thema voor de internationale relaties van Nederland. Er is interesse vanuit het buitenland voor Nederlandse agro kennis en technologie. Via een pilot willen we experimenteren hoe in buitenlandmissies kennis (innovaties, onderzoek en kennisoverdracht) explicieter aan bod kunnen komen.

Concreet doel is om in drie missies vanuit de agro sector een meer geïntegreerde aanpak neer te zetten.

Op langere termijn willen we via de opgedane lessen een voorstel uitwerken over het hoe en waarom van geïntegreerde handels- en kennismissies met als doel scherp vast te kunnen stellen waar meer synergie en samenwerking tussen de kennisinstellingen /bedrijfsleven tot stand kan worden gebracht.

(Bron foto: HAS Hogeschool)