frederikek praasterink, foto HAS Hogeschool

Nieuws

Interview: lector Frederike Praasterink nam deel aan toekomstverkenning Brabantse agrofood

Gepubliceerd op
17 juni 2019

“Met een breed gedragen coalitie van agrofoodbedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden hebben we 4 scenario’s opgesteld richting 2050 die het nieuwe provinciebestuur de komende jaren kan gebruiken als inspiratiebron en richtlijn."

Bron HAS Hogeschool

Hoe ziet de toekomst van de Brabantse agrofood eruit?

Een brandende vraag waar geen pasklaar antwoord op is. Want we kunnen nu eenmaal niet in de toekomst kijken en de wereld verandert snel. Het is echter wel mogelijk je enigszins voor te bereiden op wat komen gaat door het ontwikkelen van scenario’s, hier rekening mee te houden en samen op te trekken. En dat is precies waarom Brabant Advies samen met bureau Wing een toekomstverkenning deed voor het nieuwe provinciebestuur van de Provincie Noord-Brabant. Lector Frederike Praasterink van HAS Hogeschool was erbij betrokken vanuit haar rol als lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, onderdeel van Brabant Advies. Ze vertelt er graag over.

Wat houdt deze toekomstverkenning precies in?

“Met een breed gedragen coalitie van agrofoodbedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden hebben we 4 scenario’s opgesteld richting 2050 die het nieuwe provinciebestuur de komende jaren kan gebruiken als inspiratiebron én als richtlijn als het gaat om het maken van politieke keuzes en het beleid daar daaruit voortvloeit. Het is niet de bedoeling de scenario’s te gebruiken als voorspelling, het is een voorstelling van welke kant het op kan gaan waarbij we ons gericht hebben op de meest onzekere trends. Uiteindelijk weet je nooit wat er echt gaat gebeuren, maar je bent er wel beter op voorbereid.”

Wat is de waarde van deze toekomstverkenning?

“De waarde zit ‘m in het proces van de verkenning met een groot aantal deelnemende organisaties waarmee je veel en diverse expertise en ervaringen kan betrekken en zorgt voor draagvlak. En natuurlijk in de uitkomst, en dan met name de vertaling van toekomstperspectieven naar strategie, wat we écht kunnen doen om goed voor te sorteren en toekomstbestendig te zijn. Volgens de website van Brabant Advies zijn de scenario’s handvatten om met een frisse blik naar de toekomst van de Brabantse agrofood te kijken. De scenario’s vormen volgens Brabant Advies ‘een inspirerende voedingsbron voor de dialoog over de lange termijnagenda van de Brabantse agrofood, voor de daarbij horende strategie en daaruit voortvloeiende gezamenlijke acties’. Op 28 februari kreeg gedeputeerde Annemarie Spierings het eerste exemplaar van de toekomstverkenning aangeboden."

Ga voor meer informatie naar het originele bericht van HAS Hogeschool

(Bron foto: HAS Hogeschool)