Fotografie Rolf van Koppen

Nieuws

Kansen op de arbeidsmarkt voor Westlandse generatie Z

Gepubliceerd op
5 maart 2019

Ruim 200 docenten van scholengroep ISW en 35 vooraanstaande tuinbouwbedrijven maakten op 5 maart in World Horti Center kennis met elkaar. Tijdens het evenement ‘Arbeidsmarktkansen voor Westlandse generatie Z in 2030’, wisselden onderwijs en bedrijfsleven van gedachten over de veranderende behoefte aan personele vaardigheden, competenties en kennis.

Op ISW zit een groot potentieel aan jonge talenten voor de glastuinbouw. Door het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven en te kijken naar functies en vaardigheden die in de toekomst van belang zijn, willen ISW Onderneemt en World Horti Center een brug slaan tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Doel is scholieren enthousiast te maken voor de glastuinbouw en de mogelijkheden binnen deze bedrijven te laten zien. Op die manier kunnen de jongeren zich nog beter voorbereiden op hun toekomst.

Tijdens de Meet & Match zijn de docenten in gesprek gegaan met de bedrijven. Anke Taal, plantdoctor bij Eurofins Agro kijkt positief terug op de ontmoetingen. “Het was leuk om in gesprek te gaan met de docenten. Met een praktische insteek, door het uitvoeren van een virus sneltest bij paprika’s, heb ik de docenten laten ervaren hoe het werkveld nu is en hoe die er in de toekomst uit zal zien. Ook hebben we gezamenlijk de koppeling kunnen maken naar potentiële stages en functies.”

De docenten kijken zeer positief terug op de ontmoetingen met bedrijven. Kees Krijnberg, docent techniek en informatica geeft aan dat hij veel ideeën heeft opgedaan en het een inspirerende dag was. “Dit evenement geeft een aanzet voor verder contact met bedrijven. Het zou goed zijn om dit meer vorm te geven en met de scholieren bedrijven te bezoeken. Andersom zijn bedrijven ook van harte welkom bij ons op school, om bijvoorbeeld een reeks van gastcolleges te geven over een interessant onderwerp. Een concreet resultaat van vandaag is dat informaticascholieren binnenkort bij Sion gaan kijken en daar ook een opdracht voor hun profielwerkstuk mogen uitvoeren. Dit smaakt naar meer!”

ISW Onderneemt

ISW Onderneemt heeft als doel om onderwijs en het Westlandse bedrijfsleven meer en intensiever met elkaar te verbinden. Door leerlingen gedurende haar/zijn schoolloopbaan het Westlandse bedrijfsleven te laten zien en ervaren, komt de praktijk van mogelijkheden en de arbeidspotentie veel beter in beeld bij de doelgroep van de toekomst. Deze doelgroep kent tenslotte de Westlandse regio en cultuur. Ondernemend Westland schreeuwt om jong talent. Een van de andere pijlers van ISW Onderneemt is het vergroten van de regiokennis onder de docenten; de ambassadeurs van het onderwijs. Waardoor ze weten welke vaardigheden, competenties en profielen nodig zijn op de werkvloer, zodat zij geïnspireerd raken en de opgedane kennis direct kunnen toepassen naar het onderwijsprogramma.

World Horti Center

World Horti Center is het kennis- en expertisecentrum van de glastuinbouwsector. Het centrum is sinds maart 2018 geopend en gevestigd in het hart van het tuinbouwcluster in Westland. In het openingsjaar trok het 41.000 (internationale) vakbezoekers. Alle schakels van de tuinbouwketen etaleren zich hier. Meer dan 100 bedrijven exposeren jaarrond de laatste innovaties en ontwikkelingen. Onderwijs op breed mbo-niveau wordt praktijkgericht aangeboden. Daarnaast is er een divers aanbod van colleges op hbo- en universitair niveau, voor zowel studenten als bedrijfsleven. Alle lagen studenten komen hierdoor in aanraking met veelzijdige carrièrekansen. Onderwijs en bedrijfsleven onderzoeken samen duurzame toepassingen om mondiale vraagstukken te beantwoorden. Het is bovendien een broedplaats voor nieuwe initiatieven als Horti Heroes, een incubator en talentenprogramma voor de sector.

(Bron foto: Rolf van Koppen )