Nieuws

Kasgroeit zoekt talent voor glastuinbouw

Gepubliceerd op
4 februari 2019

De vraag naar mensen in de glastuinbouw is nog steeds onverminderd groot. Daarom gaat Kasgroeit, op initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties FNV, CNV, Plantum en Glastuinbouw Nederland, zich meer richten op het bevorderen van de instroom van werknemers in de sector.

Hiervoor worden in februari twee projecten opgestart die zich richten op het aantrekken van nieuwe mensen in de sector die zich niet specifiek hebben gespecialiseerd in teelt. Door de enorme ontwikkelingen binnen de sector zijn functies veranderd en verbreed. Er is behoefte aan leidinggevenden, technici, ict-ers, marketeers, sales, logistiek, HR en teeltspecialisten. Op alle niveaus: mbo, hbo en universitair.

Sleutel in je toekomst in de kas

Met slimme innovaties, duurzame productiemethodes, hightech uitvindingen zijn er steeds meer technische functies in kassen. Kasgroeit lanceert daarom het project: 'Sleutel aan je toekomst in de kas'. In samenwerking met glastuinbouwbedrijven en het technisch opleidingsinstituut ROVC worden (potentiele) medewerkers opgeleid tot technisch medewerker en vervolgens tot zelfstandig onderhoudsmonteur. Kasgroeit heeft voor dit opleidingsprogramma een speciale leerlijn ontwikkeld: een serie elkaar opvolgende cursussen waarmee we meer mensen opleiden tot zelfstandig onderhoudsmonteur. Bijzonder aan dit traject is dat deelnemers alleen affiniteit hoeven te hebben met techniek.

Functies in beeld

Werving van nieuwe medewerkers vindt ook (of juist) plaats buiten het groene domein. Om de bekendheid onder deze groep te vergroten, brengt Kasgroeit de functies die er zijn binnen de glastuinbouw beter in beeld. In een serie van negen filmpjes vertellen medewerkers van glastuinbouwbedrijven met passie en enthousiasme over hun functie. Bijvoorbeeld over een bedrijfsleider op een gerberakwekerij, een onderhoudsmonteur bij een plantenkwekerij en een salesmanager bij een internationaal sierteeltbedrijf.

Kasgroeit is een organisatie die goed werkgeverschap in de sector stimuleert en samen met bedrijven werkt aan het verbeteren van instroom, ontwikkeling en behoud van medewerkers.

(Bron foto: Shutterstock )