KCNL

Kennis Centrum Natuur- en Leefomgeving

Het Kenniscentrum Natuur- en Leefomgeving houdt zich bezig met twee ontwikkelingen: naar een duurzame stad en maatschappelijk natuurbeheer. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis op dit gebied. Dat doet ze in samenwerking met onderwijs, overheid, ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties. Het KCNL is het enige kenniscentrum dat de samenwerking van hbo en mbo combineert.

Het centrum verzamelt actuele innovatievragen uit het veld. Deze worden weer uitgezet bij het onderwijs. Door deze kruisbestuiving wordt gewerkt aan een vitale en innovatieve sector, met goed opgeleide medewerkers voor de toekomst.

Naar een duurzame stad
We willen de steden groen en leefbaar houden en groene oplossingen dragen hier in belangrijke mate aan bij. KCNL faciliteert diverse projecten op het gebied van klimaatbestendigheid, groene daken, biodiversiteit, circulaire economie en groen en gezondheid.
>> bekijk de projecten

Maatschappelijk natuurbeheer
Op een veerkrachtige manier het landschap beheren, zodat we dit optimaal kunnen beleven en benutten zijn de speerpunten bij dit thema. Er zijn projecten op het gebied van duurzaam bodembeheer, ecosysteemdiensten, burgerparticipatie en nieuwe technologie in de groene ruimte.
>> bekijk de projecten

Het KCNL is een van de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV), samenwerkingen binnen het mbo-onderwijs. Ook is het een van de zes groene Centres of Expertise (CoE), samenwerkingen binnen het hbo-onderwijs.