kas, foto Thinkstock

Nieuws

Kom naar de Groenpact Manifestatie

Gepubliceerd op
15 oktober 2018

Op woensdag 16 januari is de Groenpact Manifestatie, voor iedereen die bij de groene sector en het onderwijs betrokken is. De minister van LNV, Carola Schouten, zal hierbij aanwezig zijn.

Locatie: Fort Voordorp, Groenekan
Tijd: 13.00-18.00 uur
Doelgroep:bestuurders, staf, docenten, bedrijfsleven en beleidsmakers

Blik op de toekomst

De dag staat in het teken van wat er al is bereikt binnen GroenPact. Maar ook wordt er gekeken naar de toekomst en de uitdagingen waar we nog voor staan. Dit doen we vanuit het perspectief van jongeren: studenten en leerlingen. We kijken vanuit hun blik naar de innovatieve groene sector en de toekomst van groen onderwijs.

Groenpact Impactprijs

Op de manifestatie wordt ook de eerste 'Impactprijs groen onderwijs' uitgereikt. Studenten en leerlingen uit het groene onderwijs hebben in vier categorieën (vmbo, mbo, hbo en universitair), gestreden om de Impactprijs 2018. De winnaars worden bekend gemaakt en gaan hierover in gesprek met de minister. Lees hier meer over de Impactprijs.

Green Deal

Ook wordt de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw ondertekend. Deze moet er voor zorgen dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs. Met green deals wil de overheid de overgang naar een duurzame economie versnellen.

Workshops

Er zijn actieve workshops over de thema’s van Groenpact: arbeidsmarkt, innovatie en maatschappelijke opgaven. Een aantal aansprekende voorbeelden en resultaten van Groenpact worden nader toegelicht. Op onze aanmeldpagina vind je een overzicht van de workshops.

Programma

13.00 uur        Ontvangst gasten met koffie/thee Gelegenheid tot netwerken en bekijken van de GroenPact Gallerij met posterpresentaties van succesvolle pilots

14.00 uur        Welkom door dagvoorzitter Simone van Trier

14.05 uur        Aanbieden van Groenpact 2.0 aan de minister

14.10 uur Keynote speech Minister Schouten De minister reflecteert op GroenPact en het belang van groen onderwijs voor uitdagingen van de toekomst en gaat in op Green Deal Natuur Inclusieve Landbouw.

14.20 uur        GroenPact Impact Prijs 2018 Studenten en leerlingen uit het groene onderwijs hebben in vier categorieën (vmbo, mbo, hbo en universitair) gestreden om de Impactprijs 2018. De winnaars lichten in een korte pitch hun project en de impact daarvan toe en gaan hierover in gesprek met de minister.

14.40 uur        Ondertekening van de Green Deal Natuur inclusieve landbouw

15.10 uur        Pauze

15.45 uur        Start workshops

16.30 uur        Aanvang netwerkborrel Tijdens de borrel kunt u de GroenPact Gallerij bekijken met posterpresentaties van succesvolle pilots.

18.30 uur        Einde GroenPact Manifestatie

(Bron foto: Groenpact)