foto LTO Noord

Nieuws

LTO wil studenten prikkelen door steun bij innovaties

Gepubliceerd op
19 juni 2018

LTO Noord Fondsen gaat studenten van agrarische hogescholen stimuleren om bij hen aan te kloppen met innovatieve ideeën. Hiervoor komt jaarlijks 10.000 euro beschikbaar.

"We willen stimuleren dat studenten nadenken over innovatie. Met het competitie-element proberen we zoveel mogelijk projecten los te krijgen. Ook willen we zo onze bekendheid vergroten", aldus Wilfried Siemes van LTO Noord Fondsen.

‘Voor de huidige aanvragen gelden strikte voorwaarden’, zegt Siemes. ‘Wij vragen bijvoorbeeld dat meerdere partijen samenwerken, onder wie ondernemers. Ook is het nodig dat aan het project een businesscase hangt en dat de sector erachter staat. Dat is voor studenten een hoge drempel.’

Aanvraag Aeres Hogeschool

Tegelijkertijd wil LTO Noord Fondsen jongeren meer bij innovatie betrekken. ‘Wij zijn erover gaan nadenken, toen we een aanvraag van studenten binnenkregen. Dat is toen niet iets geworden. We zien dat bij studenten heel concrete, misschien wat kleinschalige ideeën zitten, die een oplossing bieden voor een technisch of praktisch probleem’, vertelt Siemes.

Zo heeft een groep studenten van Aeres Hogeschool in Dronten een aanvraag ingediend voor een automatisch sluitend deksel dat op elke willekeurige mestput past. Dit is bedoeld om ongelukken bij het mest uitrijden te voorkomen.

Wildere ideeën

‘Studentenprojecten mogen wat wilder zijn, zonder dat daar direct een businessplan onder hangt’, stelt Siemes. ‘Bij grote bedrijven zie je wel eens dat ze een soort proeftuin hebben met als doel zoveel mogelijk creatieve plannen op te halen zonder dat daar direct een verdienmodel aan hangt. Zo zien wij de studentenprojecten ook.’

LTO Noord Fondsen streeft ernaar meerdere doelen te bereiken. ‘We willen stimuleren dat studenten nadenken over innovatie. Met het competitie-element proberen we zoveel mogelijk projecten los te krijgen. Ook willen we zo de bekendheid van LTO Noord Fondsen vergroten’, aldus Siemes.

Samenwerking

Alhoewel de eisen voor de aanvraag dus lager liggen, wordt samenwerking nog steeds hoog gewaardeerd. ‘Omdat we zien dat innovatie een extra impuls krijgt door de wisselwerking tussen partijen’, stelt Siemes. ‘Uit ervaring weten we ook dat pioniers die de kar alleen trekken, vaak niet de volgende stap kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan een techneut die geen marktpartij kan vinden om zijn uitvinding op de markt te brengen.’

(Bron LTO Noord)