kas, foto Shutterstock

Nieuws

Mbo-studenten brengen watergebruik glastuinbouw in beeld

Gepubliceerd op
17 oktober 2019

Derdejaarsstudenten van de opleiding Watermanagement van Lentiz | MBO Westland gaan in samenwerking met met Inholland en Glastuinbouw Nederland in een onderzoeksproject het watergebruik in de glastuinbouw in beeld door gebruik te maken van de WaterBewustScan.

(Bron: Lentiz)

Glastuinbouw Nederland streeft naar meer beeldvorming over het gebruik van water in de glastuinbouw met behulp van de WaterBewustScan. De WaterBewustScan is ontwikkeld door een student van Inholland en heeft als doel bij te dragen aan duurzamer watergebruik bij glastuinbouwondernemers. Het onderzoeksproject moet de mbo-studenten beter inzicht te geven in die WaterBewustScan.

Gastlessen

Eind september vond de officiële start plaats van dit project: Gastdocent Roël Chinkonsung van Hogeschool Inholland verzorgde een gastles. De studenten krijgen gastlessen zodat ze meer inzicht krijgen. Wat doet Glastuinbouw Nederland? Wat is de WaterBewustScan en wat kun je ermee?. Daarnaast worden de studenten door een docent van de opleiding Horti Technics en Management voorgelicht over verschillende teelten en krijgen zij meer kennis op het gebied van communicatie zoals interviewen en enquêteren.

Watergebruik

Na de voorbereidingslessen zullen de studenten bij diverse glastuinbouwbedrijven in de regio de WaterBewustScan afnemen en de verkregen gegevens evalueren. Het beoogde eindresultaat van het project is meerledig. Bedrijven krijgen door middel van de scan meer inzicht in het watergebruik. Studenten krijgen onderzoekvaardigheden aangeleerd en krijgen een breder beeld over hoe in onze regio water een belangrijke rol speelt binnen de glastuinbouw. Ook krijgen ze een kijkje in de hbo-wereld via de samenwerking met Inholland.

(Bron foto: Shutterstock)