Monitoring biodiversiteit

KCN&L en provincie Friesland werken aan een project weidevogels in het kader van natuurinclusieve landbouw. Gebleken is dat om natuurinclusief te handelen, het herkennen van soorten een conditie is.

Voor het ontwikkelen van een vervolgproject, zal tijdens deze bijeenkomst besproken worden hoe het herkennen van soorten bij studenten, burgers en agrarisch ondernemers kan worden vergroot. In deze bijeenkomst zullen de behoeften, belangen en grenzen van de vraagstelling en de samenwerking worden gedefinieerd.

Besproken zal gaan worden:

  • Wat is het nut en de noodzaak van het project?
  • Wie doet er mee?
  • Over welke soorten hebben we het?
  • Wat moet de samenwerking voor de partijen concreet opleveren?
  • Welke activiteiten moeten daarvoor uitgevoerd worden?
  • Wanneer is het project succesvol gebleken?
  • Welke hindernissen kunnen we verwachten?
  • Hoe hier mee om te gaan?
  • Afspraken over concrete vervolgstappen?

De start vindt plaats op 13 of 14 juni 2018.

Doelstellingen en opbrengst

Het gaat om structurele inbedding van het thema. Het atelier moet dilemma’s zichtbaar en bespreekbaar maken. Hoe krijg je het eigenaarschap van biodiversiteit nu goed in het onderwijs?
Bepalen deliverables van publiek-private samenwerking.
Heeft het je verder geholpen?
Kun je hiermee nieuwe kennis ontwikkelen?
Hoe zit deze in het onderwijs en gedragen bij praktijkopleider, docenten en student?
Bouwstenen voor handleiding hoe je publiek-private samenwerking in regio optuigt. Dit helpt partijen om sneller aan de slag te gaan.