Nieuws

Mooie cijfers voor eerste half jaar GroenStart

Gepubliceerd op
9 juli 2019

GroenStart is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het regionaal bedrijfsleven, het onderwijs en de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord. GroenStart heeft deelnemers van verschillende pluimage. GroenStart levert hen maatwerk voor een toekomst in het groen.

Daarmee behalen ze klinkende resultaten, getuigt ook de tweede kwartaalrapportage die onlangs verscheen. In het tweede kwartaal zijn al 70 deelnemers uitgestroomd naar een plaats in de arbeidsmarkt. Er zijn 189 intakegesprekken gevoerd, en 78 deelnemers zijn aan een traject begonnen.

GroenStart is een leer- en werktraject voor de groene en agrarische sector. De doelgroep is kwetsbare jongeren die buiten de maatschappelijke boot dreigen te vallen. Naast werkgevers zijn gemeenten en onderwijs hierbij van belang.

In de tweede kwartaaluitgave komen een paar werkgevers aan het woord.

Werken in de groenvoorziening

Henk Visser van Pro Groen&Milieu en Willem Kesting van StadswerkSW hebben beide een bedrijf in de groenvoorziening en betrokken bij GroenStart. Ze begeleiden jongeren met leerproblemen en helpen hen aan meer zelfvertrouwen en een MBO-diploma. Voor de jongeren betekend dit een uitzicht op een leuke toekomst. Om dit voor elkaar te krijgen wordt een persoonlijk stappenplan opgesteld met daarin een stage, werken en scholing. Personeelsdienst Herenbos zorgt voor intakegesprekken met de jongeren.

Andere partners van GroenStart zijn Klaas Bleeker en Mauele Ambrosino van AB Vakwerk. Zij geven aan dat ze te maken krijgen met jongeren die amper kunnen lezen en schrijven. Een sollicitatiebrief opstellen is een hele opgave. Volgens hen is het belangrijk om bij het intakegesprek te focussen op de wil van de jongeren. Aan de geschiktheid voor eventueel werk kunnen ze werken. Ook is nazorg een belangrijk aspect.

Het doel is op bovenstaande manieren te zorgen voor persoonlijke groei van kwetsbare jongeren die hun hele leven ten goede komt.

(Bron foto: Groenstart)