appels, foto Pixabay

Nieuws

Nederland kennispartner voor fruitsector Kazachstan

Gepubliceerd op
14 december 2018

Nederlandse bedrijven en kennisinstituten gaan, met steun van het programma Partners for International Business, samenwerken in het publiek-private partnerschap 'Dutch Fruit Solutions Kazachstan' om uitdagingen in de fruitsector van Kazachstan aan te pakken. Het partnerschap richt zich specifiek op verschillende soorten fruit, waaronder zacht fruit voor het warme landklimaat in het zuiden van Kazachstan.

De overheid in Kazachstan wil de fruitsectoruitbreiden. In 2023 is de verwachte vraag naar appels voor de binnenlandse consumptie en de export naar Rusland en China, in totaal 630.000 ton. De verwachte koelcapaciteit is 80% van deze productie. Momenteel produceert Kazachstan slechts 188.000 ton appels. Om dit doel te halen, moet circa 21.000 hectare appelboomgaard worden aangelegd. Bij de overige fruitsoorten is ook een forse uitbreiding nodig. In de komende jaren zet de overheid ook sterk in op het vervangen van slecht producerende aanplanten.

Het cluster Dutch Fruit Solutions Kazachstan gaat samenwerken om Nederland neer te zetten als kennispartner voor de productie van plantmateriaal en bijbehorende teeltverzorging, oogst, naoogstbehandeling en verwerking. De partners gaan samen hun kennis uitwisselen met Kazachse instellingen om vervolgens extra omzet te genereren. Binnen het programma organiseren zij onder andere handelsmissies, matchmakingactiviteiten, kennisevenementen en gezamenlijke aanwezigheid op beurzen. Dit doen ze samen met het Nederlandse ambassadekantoor in Almaty en de Landbouwafdeling van de ambassade in Moskou.

Het cluster bestaat uit een combinatie van 11 bedrijven: Fleuren Boomkwekerij, Verbeek Boomkwekerijen, De Kemp, Fall Creek Driesvenplant, Van Oostrum, VGB Watertechniek, GJ van Doorn-loonbedrijf, Fruit Security Holland, FS Europe, Hol Spraying Systems en EB Fruit Projects en 10 samenwerkingspartners: de kennisinstituten Wageningen Universiteit en Research, PPO Randwijk, Helicon Opleidingen, HAS Hogeschool Limburg, NAK tuinbouw, Vermeerderingstuinen Horst, Nederlandse Fruitteelt Organisatie, Fruitconsult, Delphy en Floriade 2022.

Bron: Agriholland

(Bron foto: Pixabay.com)