Nieuws

Nieuwe onderwijsmodellen voor een leven lang leren in de groene sector

Gepubliceerd op
4 april 2019

Door innovaties op het gebied van techniek, technologie en productieprocessen verandert de aard van het werk in de groene sector snel. Juist in onze sector vragen grote maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering en de sterk groeiende wereldbevolking om snelle verandering en innovatie. Werkgevers staan te springen om mensen en alleen met schoolverlaters redden we het niet. De verwachting is dat bij- of opscholing (leven lang leren) steeds belangrijker wordt.

De groene mbo-scholen en bedrijven uit de regio Zuidoost Nederland ontwikkelden samen binnen Groenpact concrete onderwijsvormen die aansluiten op behoeften uit het bedrijfsleven. Van de resultaten is nu een online presentatie gemaakt.

Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden werd duidelijk waar de vraag van bedrijven ligt en hoe het onderwijs daarop kan inspelen. Ook is er gekeken naar een methode om het onderwijs flexibeler te maken. Zodat werknemers bijvoorbeeld delen van een opleiding kunnen volgen of certificaten kunnen krijgen voor losse modules. Zo wordt het onderwijsaanbod interessanter voor het bedrijfsleven en daarmee rendabeler en toekomstbestendiger.

Casussen: nieuwe onderwijsconcepten

Op basis van de resultaten van de marktinventarisatie zijn vier concrete casussen uitgewerkt: de digitale cursus Plantenfysiologie, het certificaat ‘Houder van dieren’, het keuzedeel ‘Insecten kweken en verzorgen’ en de modulaire opleiding Food. In elk van deze casussen komt de publiek-private samenwerking op een andere manier naar voren, zoals hieronder beschreven. In de presentatie is dit verder uitgewerkt.

Op basis van de casussen zijn algemene modellen ontwikkeld. Zo kunnen ze als voorbeeld dienen voor nieuw onderwijs in de hele sector. Deze modellen zijn beschikbaar via de website van Groenpact.

(Bron foto: Citaverde )