wereldbol, foto Thinkstock

Nieuws

Nieuwe website Borderless Network

Gepubliceerd op
4 april 2018

Nederland heeft internationaal een leidende positie in de agrifood sector. Dat vraagt ook om internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiden. In de actielijn Internationaal van GroenPact wordt samenwerking tot stand gebracht binnen het Borderless Network. De lancering van de nieuwe website van Borderless Network biedt meer informatie over activiteiten en doelstellingen van dit netwerk.

Het Borderless Network heeft als doel te komen tot meer samenwerking, coördinatie en professionalisering van internationale activiteiten in de triple helix. Focus ligt op het gezamenlijk aanpakken van internationale maatschappelijk en economische vraagstukken rondom voedselzekerheid, voedselveiligheid, klimaat en het bevorderen van de concurrentiekracht van de agro- en tuinbouw sectoren voor kennis, innovatie en scholing. Elke poot van de triple helix organiseert zichzelf om een goede partner te kunnen zijn. Zo ook groen onderwijs.

Groen onderwijs kan zich via het Borderless Network meer richten op het internationaal domein op het gebied van innovatie en leven lang leren. Als stip op de horizon, werkt het onderwijs toe naar een netwerkstructuur van de groene onderwijskolom die kan functioneren als een makel- en schakelfunctie met bedrijfsleven en overheid op internationaal niveau.

Partners in Borderless Network

Borderless Network is een samenwerking van topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food, het ministeries van EZ, het groene onderwijs (mbo, hbo en Wageningen Universiteit), de triple helix partners. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Food & Business Knowledge Platform, Agriprofocus, EP-Nuffic en RVO zijn in toenemende mate betrokken.


(Bron foto: Thinkstock)