Bodemlab Aeres

Nieuws

Opening nieuw lab voor bodemonderzoek door samenwerking Aeres Hogeschool en bedrijfsleven

Gepubliceerd op
1 juni 2018

Op het terrein van Aeres Hogeschool Dronten is onlangs het Aeres Eijkelkamp Soil Research Lab geopend. Het brede aanbod aan apparatuur in dit nieuwe bodemfysische laboratorium is uniek in Nederland. Het lab biedt studenten van Aeres Hogeschool Dronten een geweldige kans om met state of art onderzoeksapparatuur te werken.

Het nieuwe lab is gerealiseerd dankzij een hechte samenwerking met Eijkelkamp en voorzien van de nieuwste technieken: van membraanpers, een volledige set aan pF- meetapparatuur, calcimeter en permeameters tot de natte zeef methode. Adviseurs gespecialiseerd in bodem zijn hard nodig voor de toekomst.

Bodemstrategie ministerie van LNV

De nieuwe strategie van het ministerie richt zich met name op duurzaam bodembeheer: men wil graag meer adviseurs met brede kennis over integrale bodemkwaliteit opleiden en deze kennis laten verspreiden. Ook wil het ministerie een kennismodule duurzaam bodembeheer realiseren. De hogeschool loopt hier al op vooruit: zij investeert al een aantal jaren flink in het thema bodem. Niet alleen heeft Aeres Hogeschool Dronten een lectoraat Duurzaam bodembeheer, ook is er een doorlopende leerlijn bodem ontwikkeld zodat studenten vanaf jaar 1 tot en met jaar 4 met duurzaam bodembeheer aan het werk kunnen.

Logische stap

Het Soil Research Lab is dan ook een logische stap. Studenten werken namelijk regelmatig in projecten mee aan bodemkundig praktijkonderzoek. Zo werken ze onder andere aan precisietoediening van organische meststoffen in grasland en beoordelen ze profielkuilen samen met akkerbouwers. Ze brengen percelen in kaart, analyseren bodemscans en opbrengstkaarten en denken mee over maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Ieder jaar zijn tientallen studenten vanuit diverse studiejaren en –richtingen hiermee bezig, in nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers.

(Bron Aeres Hogeschool )