meisje, kool foto Shutterstock

Nieuws

Opening schooljaar Aeres Almere met duurzame voedselvoorziening als thema

Gepubliceerd op
18 september 2019

Aeres Hogeschool heeft zich verbonden aan de sustainable development goals van de Verenigde waarbij de nadruk ligt op stedelijke ontwikkeling. Carlos de Bourbon de Parme sprak tijdens de opening van het schooljaar over circulaire voedselvoorziening en lokaal produceren.

(Bron: Science Guide)

Aeres-voorzitter Bastiaan Pellikaan onderschrijft het belang van de duurzaamheidsdoelen. “Kwalitatief onderwijs is het vierde doel, maar wie goed kijkt ziet dat bijna alle duurzaamheidsdoelen betrekking hebben op wat wij hier doen. Of het nu het klimaat of de voedselproductie is, het komt allemaal terug in het groen onderwijs.”

In Almere ligt de nadruk daarbij op de stedelijke omgeving. “Nederland heeft een hele hoge urbanisatiegraad,” vertelt Pellikaan. “Juist hier is daarom een sterk spanningsveld tussen landbouw, natuurlijke en verstedelijkte omgeving. West-Europa is heel interessant als proeftuin voor onze studenten en onderzoekers.”

Biologische aardappelen

Om het belang van nieuwe kennis en inzichten te onderstrepen was Carlos de Bourbon de Parme uitgenodigd. De prins was kritisch op zijn eigen generatie. “Er is nu een generatie die steeds luider en duidelijker roept dat het zo niet langer kan, en dat is nodig.”

Volgens Prins Carlos, die onder meer actief is bij De Groene Zaak en MVO Nederland, is zijn generatie onder meer verantwoordelijk voor een voedselsysteem dat de voorbije jaren vooral voor meer problemen heeft gezorgd. “Als je in een supermarkt over de groentenafdeling loopt, maak je een soort wereldreis. Ik kwam laatst biologische aardappelen tegen uit Israël. Als je je biologische aardappel uit het Midden-Oosten moet halen heb je het volgens mij als supermarkt toch niet goed begrepen.”

Circulaire voedselvoorziening

De prins houdt in Almere een pleidooi voor circulaire voedselvoorziening en lokaal produceren. De rol van steden is daarbij cruciaal, niet alleen in positieve zin. “Steden slurpen eigenlijk onze voorzieningen op. Ze zijn verantwoordelijk voor het verbruik van driekwart van onze natuurlijke grondstoffen. Jullie moeten de steden gaan redden,” houdt hij de studenten voor.

Prins Carlos wijst op een referendum over de verduurzaming van de voedselvoorziening in Zwitserland. “63 procent stemde daartegen, maar dat kwam doordat de overheid nadrukkelijk had gesteld dat voedsel duurder zou worden als het duurzamer zou worden. De meerderheid van de consumenten bepaalt z’n keuze nog altijd op basis van de prijs. We moeten er dus voor zorgen dat duurzaam voedsel voor iedereen betaalbaar wordt en niet alleen iets is voor de happy few.”

Duurzaamheid

De prins stelt daarbij dat burgers het zichzelf makkelijker hadden kunnen maken als ze de natuur van meet af aan serieus hadden genomen. “De natuur heeft duurzaamheid zelf uitgevonden, niet wij. Te vaak denken mensen dat duurzaamheid iets te maken heeft met politieke voorkeur, maar dat is niet het geval. Het is een kwestie van gezond verstand.”

Gevraagd naar hoe het belang van duurzaamheid in de top van het bedrijfsleven wordt onderschreven, constateert prins Carlos dat er de voorbije jaren wel degelijk iets veranderd is. “Een paar jaar geleden was duurzaamheid nog iets voor een aparte medewerker zonder echt budget. Inmiddels zie je dat het echt belegd is bij iemand uit het managementteam. Het belang ervan wordt veel meer onderschreven.”

(Bron foto: Shutterstock)