melkstal, foto Thinkstock

Nieuws

Praktijk en onderwijs komen bij elkaar in de sectoradviesraad

Gepubliceerd op
5 juni 2019

Uitwisseling van kennis, praktijk en theorie verbinden en begrip voor elkaars wereld. Dat is de rol van de sectoradviesraad bij het Nordwin College. De landbouw is hier zo goed mogelijk vertegenwoordigd, met een ‘vanzelfsprekende rol’ voor LTO Noord. Nieuwe Oogst gunt ons een kijken je in de keuken van dit Friese AOC.

Bron Nieuwe Oogst via LTO Noord

‘School legt de basis voor de praktijk. Het is dus belangrijk dat de kennis die aan studenten wordt geboden aansluit op de praktijk.’ Aan het woord is Joop Roorda, melkveehouder in Reduzum. Hij is afdelingsbestuurslid bij LTO Noord-afdeling Ljouwert en namens LTO Noord sinds een jaar lid van de sectoradviesraad melkveehouderij van het Nordwin College in Leeuwarden.

Roorda hoefde niet lang na te denken toen hij werd gevraagd toe te treden tot de sectoradviesraad voor de melkveehouderij. ‘Ik voel mij betrokken. Ik krijg veel stagiaires over de vloer van het Nordwin College dus het is ook in mijn eigen belang dat ze goed opgeleid worden. Daarnaast bewaar ik goede herinneringen aan de onderwijsinstelling in Leeuwarden. Ik zat er vroeger zelf op.’

Klankbord

De sectoradviesraad op het Nordwin bestaat al heel lang, laat Liesbeth Andreae weten. Ze is teamleider van de opleiding Melkveehouderij op de onderwijsinstelling en zelf ook lid van de sectoradviesraad. Vrijwel elke opleiding binnen de school heeft zijn eigen adviesraad waarin de verbinding wordt gezocht met het bedrijfsleven, legt ze uit.
‘De sectoradviesraad is een klankbord vanuit het bedrijfsleven. We proberen de landbouwsector zo breed mogelijk te vertegenwoordigen in de adviesraad. Zo zetelen in de raad van de veehouderij afgevaardigden van onder andere Agrifirm Exlan, Dairy Training Centre, de Agrarische Jongeren Friesland en LTO Noord.’

Dat LTO Noord vertegenwoordigd is in de adviesraad is voor Andreae vanzelfsprekend. ‘Zo houden we zicht op wat actueel is in de sector. Zaken die bij LTO-afdelingen spelen, leven ook bij onze studenten. Wij leiden de toekomstige melkveehouders op. Hoe gaat LTO Noord om met biodiversiteit, biologisch, toerisme in de agrosector, verschillen tussen intensief en extensief, enzovoort.’

Roorda: ‘Dat zeg ik ook tegen de LTO Noord-leden wanneer ik om inbreng vraag voor een vergadering van de sectoradviesraad. Wat de studenten leren, is ook voor ons van belang. Zij zijn de toekomst.’

Stageopdrachten

Twee keer per jaar komt de sectoradviesraad bij elkaar om het onderwijsprogramma van het Nordwin College te bespreken. ‘Als teamleider leg ik bijvoorbeeld nieuwe stageopdrachten voor aan de raad. Sluit dit aan op de praktijk?’, aldus Andreae.

‘Ik vind het heel waardevol dat ik namens LTO Noord vooraf mijn mening kan geven over het onderwijs’, vertelt Roorda. ‘Ik heb weleens een stagiair op het bedrijf gehad met een onduidelijke opdracht. Dan verwees ik hem maar terug naar school. Of ik had een stagiair die de theorie op school nog niet had behandeld, maar bij mij al wel een praktijkoefening moest uitvoeren. Dan moet ik uitleggen wat de melkproductieregistratie (MPR) inhoudt of hoe je een bodemprofiel beoordeelt.’

De instelling bereidt de studenten zo goed mogelijk voor op de stage, vertelt Andreae. Maar soms gaat het mis. ‘Dankzij de input van de adviesraad is de communicatie naar de stagebedrijven de afgelopen jaren al een stuk verbeterd. Voorafgaand aan de stage delen we bijvoorbeeld de planning van de stageopdrachten en we organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten voor stagebedrijven’.

Engels

Met de inbreng van de adviesraad kijkt Andreae ook met een andere blik naar het onderwijsprogramma. Zo bracht een lid tijdens een vergadering van de adviesraad in dat Engels steeds belangrijker is in de veehouderij. Besteedt het Nordwin College daar voldoende aandacht aan?
‘Een goed punt. Engels is een verplicht vak en wordt dus op het Nordwin gegeven, maar de vraag zet ons wel aan het denken: is het voldoende voor de studenten om zich straks te kunnen redden? En als we meer aandacht willen besteden aan Engels, wat voor consequenties heeft dat dan voor andere vakken?’

Andreae verkeert weleens in tweestrijd na een bijeenkomst. ‘Aan de ene kant moeten we aan de wettelijke kaders van de overheid voldoen en aan de andere kant willen we zo goed mogelijk aansluiten op de wensen uit de praktijk. Dat levert soms dilemma’s op.’

Roorda vindt dat studenten een certificaat ‘basis insemineren’ moeten kunnen halen op het Nordwin College. ‘Iedere melkveehouder weet hoe waardevol die kennis is, dus dat staat direct goed op het cv van de student. Of geef de leerlingen les in klauwbekappen. Maar als ik van Liesbeth hoor wat voor prijskaartje daaraan hangt… dan schrik ik enorm en snap ik beter waarom ze die lessen niet kunnen aanbieden. Ik breng dus niet alleen kennis, maar leer ook door de sectoradviesraad. Dat koppel ik terug aan LTO Noord.’

Uitwisseling van kennis, praktijk en theorie verbinden en begrip voor elkaars wereld, dat is waarom de sectoradviesraad waardevol is volgens Roorda en Andreae. ‘De sectoradviesraad houdt de docenten op het Nordwin College scherp, je bent even weg van je eiland.’

Actief voor sector

Ten zuiden van Leeuwarden, nabij Reduzum, ligt het melkveebedrijf van Joop Roorda. Sinds 1985 boert Roorda hier – door de ruilverkaveling – met inmiddels circa tweehonderd melkkoeien. Om zijn boerderij liggen enkel groene weilanden en de spoorlijn voor de trein Leeuwarden-Zwolle. ‘Die horen we niet meer’, aldus Roorda.

De melkveehouder ontwikkelde zijn eigen buitenmelkersdraaimelkstal waar hij tegelijkertijd 34 koeien kan melken. De carrousel bespaart Roorda veel ruimte en tijd bij het melken. Naast de werkzaamheden op zijn eigen bedrijf is Roorda bestuurlijk actief in de sector. Hij is bijna twee jaar lid van de sectoradviesraad van het Nordwin College en bestuurslid van de LTO Noord-afdeling Ljouwert. Het melkveebedrijf van Roorda is een stagebedrijf voor studenten van het Nordwin College.

(Bron foto: Thinkstock )