Fresh Academy trainers

Programmaonderdeel Blended learning in Internationale trajecten

Binnen dit project zetten we een opdracht uit voor het uitvoeren van een verkennende kleinschalige studie. Op basis van deze uitkomsten wordt besloten of en hoe een mogelijk robuustere pilot t.a.v. blended learning kan worden opgezet.

Wereldwijd is er een enorme vraag naar veilig voedsel. Deze vraag zal in de toekomst alleen maar groter worden. Naast de kwaliteit van het voedsel zal er ook veel meer voedsel moeten worden geproduceerd. Ook met name op de plaatsen waar de voedseltekorten het grootst zijn. Er is dus de behoefte om een model op te zetten dat ‘scaling-up outreach’ van meerdere initiatieven realiseert. Daarnaast zien we in Nederland ook een behoefte om op een moderne hoogstaande manier het groene onderwijs te verbeteren.

Binnen dit project zetten we een opdracht uit voor het uitvoeren van een verkennende kleinschalige studie. Op basis van deze uitkomsten wordt besloten of en hoe een mogelijk robuustere pilot t.a.v. blended learning kan worden opgezet.

  • Doel fase 1: Verkennen en inventariseren lopende Nederlandse trajecten e-learning, binnen onderwijs en bedrijfsleven voor de internationale markt.
  • Doel fase 2: opzetten pilot mbt ontwikkelen ondersteunend blended learning model voor scaling-up outreach voedselzekerheidsprojecten.

(Bron foto: Fresh Academy, HAS Hogeschool)