Programmaonderdeel ondersteuning internationale studenten, internationale stages en afstudeeropdrachten

Via dit project willen we een waaier van verschillende activiteiten ondersteunen waarbij internationalisering een middel is om studenten voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt en een globaliserende maatschappij.

Een belangrijk accent dat we willen leggen is bij de rol van docenten. Zij zijn een voorwaarde om de internationale ervaring van de student te laten leiden tot een internationale vaardigheid.

Projectdoelstellingen

  • Verdere internationalisering van het onderwijsaanbod voor Nederlandse leerlingen en studenten door het integreren van internationale competenties (taalvaardigheid, interculturele competenties en globaal engagement) en het hanteren van internationale eindkwalificaties.
  • Ontwikkelen toolkit voor stage- en IBPV-coördinatoren en ontwikkelen op maat gemaakte training: Hoe bereid je een student voor en zorg je dat ervaring duurzaam beklijft?
  • Het toegankelijk maken van (internationale) stages en afstudeeropdrachten in nauwe samenwerking en aansluitend op behoeften van het bedrijfsleven.

(Bron foto: Thinkstock)