Bron: Goedemorgen Alstroemeria

Nieuws

Project Grow! voor cross-over sensortechnologie

Gepubliceerd op
3 juli 2018

De specifieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen. GROW! Draagt hier aan bij. In dit project werken kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren.

Het doel van de samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden.

Belgisch-Nederlandse samenwerking

Op dit moment worden er in het Vlaamse Hoogstraten en in Nederland op HAS Hogeschool in Den Bosch kassen ingericht als proeftuinen met de prototypes van sensornetwerken met als doel gegevens monitoring door middel van nieuwe technologieën.

Tomatenplanten

Naast water- en klimaatmetingen worden hier specifiek de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de tomatenplant onder de loep genomen. Data wordt vervolgens gekoppeld en geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat stelt om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.

Vertical farms

Daarnaast worden de waarde van de sensoren, datasystemen en plantmodellen ook bij slagewas getest in enkele glastuinbouwbedrijven en vertical farms. Bij witlof wordt o.a. onderzocht hoe doorstroming van water plaatsvindt van boven naar beneden en wat de bladgroente ‘eet’.

(Bron: Goedemorgen Alstroemeria)