Precisielandbouw, bron nieuwe oogst

Nieuws

Publiekprivate samenwerking bij Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw

Gepubliceerd op
14 maart 2018

Het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw gaat boeren verder helpen bij het toepassen van precisielandbouw op hun bedrijf. Hiervoor zijn zes boeren geselecteerd uit 55 kandidaten. Het project is een samenwerking waarbij overheid, onderwijs en bedrijfsleven nauw zijn betrokken.

De boeren krijgen intensieve begeleiding van onafhankelijke experts van Wageningen UR. Aeres Hogeschool Dronten is ook partner in het project. Hierdoor kunnen de studenten, de boeren van de toekomst, direct ervaringen opdoen met precisielandbouw. Het project duurt vier jaar (van 2018 tot en met 2021) en wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op verzoek van de boeren worden ook leveranciers van precisielandbouwproducten en -diensten betrokken.

Precisielandbouw is een techniek waarbij planten met behulp van technologische toepassingen heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Hoewel het veel voordelen biedt, gebruiken boeren het nog niet op grote schaal. Dit komt door complexiteit, onduidelijkheid over de economische en milieuvoordelen en het ontbreken van toepassingen voor precisielandbouw.

(Bron: Nieuwe Oogst)