Regionaal Investeringsfonds mbo

RIF-subsidies voor innovatief mbo-groen

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Hiervoor zijn de zo genaamde ‘RIF subsidies’ beschikbaar. Doel van deze subsidies is om het stimuleren van innovatie en het middelbaar beroepsonderwijs beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten.

Sinds de start van het fonds in 2014 zijn voor het groene mbo een flink aantal aanvragen gehonoreerd. Het betreft een breed palet aan projecten in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven.

Overzicht van RIF toekenningen voor mbo-groen:

2016

 • Duurzaam Coöperatief Ondernemen / Food Focus Stichting
  Terra

  De pps stelt zich ten doel de Food Ketens in de regio weer te organiseren en hier samen nieuwe duurzame verdienmodellen voor te ontwikkelen. Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling staan centraal.
  Noord Groningen Contactpersoon: heer Traa, f.traa@terra.nl, 0653428053
 • Go2
  Wellantcollege
  De regio voert wereldwijd de koppositie als handels- en kenniscentrum van sierteelt. Door technologische ontwikkelingen en bijdragen van de wetenschap zijn sierteeltopgaven in complexiteit toegenomen. De kwalitatieve en kwantitatieve mismatch wordt door de pps aangepakt. Zuidwest HOUTEN
  Contactpersoon: heer Zon, , 030 6345 131
 • PPS GreenLab NHN
  Clusius College

  Op de groene arbeidsmarkt in deze regio wordt door de pps de mismatch tussen vraag en aanbod opgepakt. Het project richt zich op de brede onderkant van de groene arbeidsmarkt en er wordt ook ingezet op een crossover tussen zorg en groen voor mbo niveau 3 en 4, gericht op zorgboerderijen. Noordvleugel Alkmaar
  Contactpersoon: heer Deen, 0229-241430
 • Onderwijsvernieuwing en technologie binnen Greenport Horti Campus Westland
  Lentiz onderwijsgroep
  De pps werkt aan drie doelstellingen: 1. het aanscherpen van de opleidingen Teelt en Handel & Logistiek en het opzetten van de opleidingen Groene Mechatronica en Voeding, Gezondheid en Welbevinden; 2. Het versterken van de internationale component van deze opleidingen met BTEC- en AD-opleidingen voor Nederlandse en Engelstalige studenten; 3. Het inrichten van een internationaal technologisch centrum. Zuidwest Vlaardingen
  Contactpersoon: mevrouw Heck, 010-2041645
 • Food Midden-Nederland
  Aeres MBO

  Via de drie actielijnen Kiezen voor food, Leren in food en Werken in food gaat het partnerschap de regio Food Valley versterken. Met als doelen het imago van de food-sector versterken, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aanbieden door gebruikmaking van elkaars expertise en faciliteiten en het aantal mbo-gediplomeerden in de sector vergroten. De PPS richt zich op mbo-niveaus 3 en 4. Om studenten meer technische bagage te geven wordt samengewerkt met ROC A12 bij het keuzedeel productietechniek. Oost Ede
  Contactpersoon: Dhr. Maarten Wevers, 088-0206639
 • Biobased Economie Fryslân
  Nordwin College, (16020)

  De PPS wil studenten kennis laten maken en laten bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland. Kennis en competenties op het gebied van Biobased Economy worden verweven in de opleidingen, via vier deelprogramma’s BeStart, Better Wetter, Ecomunitypark en Individuele ondernemers. Studenten krijgen niet alleen onderwijs in de bestaande onderwijsgebouwen, maar ook in de regio bij bedrijven, in een brûsplak en in een Biobased Center. Daarnaast wordt via themadagen, symposia en gastcolleges gewerkt aan de theoretische basis va de studenten. Noord Leeuwarden
  Contactpersoon: Dhr. Pieter van der Werff, p.vanderwerff@nordwincollege.nl, 058-2534000

2015

 • 100% Duurzaam Landsdeel
  Nordwin College

  Locatie:
 • Stichting Wellant Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio
  Wellantcollege

  Locatie: Gorinchem Referentie: 15018
 • CVO Agro
  Citaverde College

  Locatie: Horst Referentie: 15052

2014

 • GreenTech
  Clusius College

  Via de agritech campus (ATC Hoorn) gaat het samenwerkingsverband de stage en het praktijkdeel van groene opleidingen inhoudelijk verrijken door stage-carrousels op te zetten. Op deze wijze maken studenten gericht kennis met verschillende praktijksituaties bij bedrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan kennisdeling in de vorm van docentenstages, gastdocenten, masterclasses en floormeetings. Met masterclasses en floormeetings gaan specialisten uit het bedrijfsleven actuele thema’s – zoals ondernemerschap en internationalisering - uitdiepen en linken aan het onderwijsprogramma en de stage-carrousel.
 • Kenniswerkplaats Westerkwartier
  Terra
  In het Westerkwartier werken studenten van groene onderwijsinstellingen samen met overheid, ondernemers, maatschappelijke en natuurorganisaties. De Kenniswerkplaats is het gezicht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en biedt een uitdagende omgeving voor derdejaars studenten (niveau 3 en 4), maar ook voor werkenden, om hun kwalificaties verbeteren in directie relatie tot de arbeidsmarkt, specifiek voor de thema’s Groene Energie en Voedselstrategie.Bron artikel: Regionaal Investeringsfonds