Regionaal Investeringsfonds mbo

RIF-subsidies voor innovatief mbo-groen

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Hiervoor zijn de zo genaamde ‘RIF subsidies’ beschikbaar. Doel van deze subsidies is om het stimuleren van innovatie en het middelbaar beroepsonderwijs beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten.

Sinds de start van het fonds in 2014 zijn voor het groene domein een flink aantal aanvragen gehonoreerd. Het betreft een breed palet aan projecten in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven. Op de website van Katapult staat het actuele overzicht van alle RIF toekenningen. U kunt onder meer selecteren op schooltype (mbo-hbo) en sector.    Bron artikel: Regionaal Investeringsfonds