kas, foto Thinkstock

Nieuws

Slimme acties en vervolgstappen van denktank cross-overs

Gepubliceerd op
23 augustus 2018

Een denktank met expertise uit diverse domeinen en gebieden, werkt aan vervolgstappen en slimme acties om te leren en werken in een cross-over context.

In actielijn 4 cross-overs van het Groenpact werken we middels 3 pilots aan het verkrijgen van inzichten hoe onderwijs zich moet ontwikkelen om te leren en werken in een cross-over context. Om de volgende stap te kunnen maken in elke pilot zullen er interventies of gerichte acties plaats moeten vinden.

Vanuit de expertise van de denktank zijn er met elkaar slimme acties en vervolgstappen benoemd. De experts bestaan uit lectoren, onderzoekers en (ervarings) experts uit diverse gebieden. Ook hier ontstaat cross-over werking.

De denktank bestaat uit de volgende leden:

 • Danielle de Boer heeft expertise in consultancy, strategisch advies en
  onderzoek voor de profit- en non-profitsector.
 • Bernold Nieuwensteeg en Josje Damsma van projectcrossover: In dit
  programma bedenken professionals van verschillende organisaties en sectoren
  gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen op de werkvloer.
 • Machiel Keestra is Universitair docent (UD) aan het Instituut voor
  Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Woody Maijers is lector Integrale Voedsel- en Productieketens, en maakt
  onderdeel uit van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life
  Sciences
 • Carla Oonk is Onderwijs coördinator en onderzoeker bij de WUR met
  expertises in boundry crossing
 • Ines Lopez is hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven waar zij
  leiding geeft aan het Marcus Wallenberg Laboratorium voor Geluids- en
  trillingsonderzoek
 • Rita Hanekamp werkzaam bij het Zone college en richt zich op
  onderwijsinnovatie/vernieuwingen en professionalisering 
 • Dinand Ekkel , lector Groene en Vitale Stad bij Aeres Hogeschool Almere
 • Hilda Weges Programmamanager AOC Raad en richt zich op de voorkant van
  de vernieuwing en op alle niveaus schakelen

Samen met de denktank is de cross-over rubric ontwikkeld waarin beschreven staat welke elementen er doorlopen moeten worden om tot succesvol cross-over werken te komen. Tevens zijn hierin processtappen geïdentificeerd die leiden tot de ‘çross-over weg’ en de praktische vertaling naar de onderwijsinstellingen.

Tijdens de laatste bijeenkomst is het belang en meerwaarde van ‘Groen DNA’ benadrukt en kansen in tripartiete samenwerking benoemd. Kortom: expertise uit diverse domeinen en gebieden bundelen elkaars krachten en brengen in gezamenlijkheid nieuwe ideeën en interventies.

(Bron GroenPact)