Nieuws

Steun voor onderzoeksproject ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’

Gepubliceerd op
9 maart 2020

Het onderzoeksproject ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’ moet een werkwijze opleveren, die kansrijke oplossingen kan bieden voor het watervoorzieningsvraagstuk in de glastuinbouw. Voor het project bestaat brede steun bij ACCEZ, een kennisprogramma van de provincie Zuid Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en kennisinstellingen.

In het project ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’ gaat het om een onderzoek naar onder meer hydrologische, technische, organisatorische en economische mogelijkheden. Andere uitdagingen hebben betrekking op verstedelijking en de woningbouwopgave. De board van kennisprogramma ACCEZ heeft ingestemd met het projectplan. De board ziet de potentie van het project voor de versnelling van de circulaire economie in Zuid-Holland en is onder de indruk van de krachtige partijen die hun schouders hieronder willen zetten, aldus een bericht van Greenport West-Holland.

Kennisontwikkeling

ACCEZ is een kennisprogramma van de provincie Zuid Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven (VNO-NCW West) en universiteiten (Wageningen UR en LDE) om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. In het Het project ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’ wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling op het brede gebied van water. Doel is te verkennen hoe oppervlaktewater een rol kan spelen in de buffering van hemelwater en watervoorziening voor de glastuinbouw in de Greenport West-Holland. Het gaat daarbij om een onderzoek naar onder meer hydrologische, technische, organisatorische (maatschappelijk en governance) en economische mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar verschillende functies én gebruikers van het water.

Het project - dat wordt uitgevoerd door medewerkers van de universiteiten van Wageningen, Leiden, Delft en Rotterdam - vindt plaats in het gebied ‘Glastuinbouwgebied Pijnacker-West’. Daarbij wordt samengewerkt met Glastuinbouw Nederland, het hoogheemraadschap van Delfland, ACCEZ en andere partners. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.

(Bron foto: Jan Nijman )