Nieuws

SustainaBul: de duurzaamste mbo-instellingen

Gepubliceerd op
16 december 2019

Na vele jaren SustainaBul, dé prijs voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, is deze erkenning voor onderwijsinstellingen ook geïntroduceerd in het mbo. Op 13 december werden de eerste buls uitgereikt aan de negen deelnemende mbo-instellingen. Ook groen onderwijs liet zien zich in te zetten voor verduurzaming.

De drie best scorende instellingen zijn het Koning Willem I College, het Wellantcollege en het Friesland College. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium over duurzaamheid in het MBO ‘The art of GREEN thinking’ te Amsterdam.

SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om duurzaamheid in het onderwijs te verankeren - structureel en op alle niveaus. De ranking is geïnspireerd op de SustainaBul voor het hoger onderwijs, die al sinds 2012 wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen.

Lerende houding

Bij de SustainaBul staat het leerproces centraal. Scholen leren van elkaar en nemen een kijkje bij elkaar in de keuken. De thema’s waarop gelet wordt in de ranking zijn onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

De SustainaBul geeft scholen inzicht in hoe ze ervoor staan en draagt daarmee bij aan verdere verduurzaming van het onderwijs. Duurzaamheid wordt zo een speerpunt in het beleid en dringt vervolgens door in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel. Gezien 40% van alle studenten op het mbo zit, valt er een hoop impact te behalen.

sustainabul mbo uitslag.png

Koplopers

Negen mbo-instellingen hebben het hele proces doorlopen. Tijdens de uitreiking deelden ze hun ervaring. De SustainaBul MBO heeft volgens hen geleid tot veel uitwisseling, inspiratie en open discussies. Ook het op papier hebben wat ze zelf al doen is als waardevol ervaren.
Het Koning Willem I College zet zich al vele jaren actief in op de versterking van duurzaamheid. Ze scoren met name hoog op onderwijs. Het Techniekatelier is hier een mooi voorbeeld van. Studenten werken hier samen aan nieuwe oplossingen voor lokale en actuele vraagstukken. Rob de Vrind geeft aan: “We hadden al een visie, maar door de SustainaBul heeft dat nog meer vorm gekregen.”

Bij het Wellantcollege staat duurzaamheid centraal in de visie. De SustainaBul is een stimulans geweest om in kaart te brengen wat er al gedaan wordt, zoals het project Prettig Groen Wonen waarin studenten met lokale partijen werken aan de vergroening van de sociale woningbouw in Den Haag. Het Wellantcollege blinkt uit op het onderdeel bedrijfsvoering. Zo hebben ze het eerste schoolgebouw met energielabel A++++.

Opvallend is dat het Friesland College op alle onderdelen een vergelijkbaar aantal punten scoort. Dit laat zien dat zij de Whole School Approach op een goede manier in de praktijk weten te brengen. Het project Global Land, waarin studenten werken aan de integratie van actuele thema’s in de school, maakt dit goed zichtbaar. Dominique Derks deelt haar ervaring: “Ik zag het als een kans om een soort nulmeting te doen: waar staan we en welke initiatieven zijn er al?”

Ook de andere deelnemende instellingen - het CITAVERDE college, Herman Brood Academie, ROC TOP, SCALDA, TERRA en ZONE.College - hebben getoond zich in te zetten voor verduurzaming. Door mee te doen hebben ze allen doelen geformuleerd en stappen gezet.

MBO-instellingen die interesse hebben om komend jaar deel te nemen aan de SustainaBul, kunnen contact opnemen met Hilda Weges (info@hildaweges.nl).

(Bron foto: Heleentje Swart)