techniek in de praktijk, foto Terra

Techniekles op locatie

Terra Wolvega heeft een unieke samenwerking met verschillende technieksbedrijven. Leermeesters binnen die bedrijven laten leerlingen kennismaken met de techniek in de praktijk.

Innovaties binnen het bedrijfsleven hebben een doorlooptijd van acht tot negen maanden. Een gemiddeld onderwijsprogramma van een beroepsopleiding heeft een doorlooptijd van drie jaar. Daarmee gaan innovaties vier keer sneller dan veranderingen in een onderwijsprogramma mogelijk zijn. “Ondanks dat onze leerlingtevredenheid goed is en Terra Wolvega geen beroepsopleiding is, denken wij toch al ons steentje bij te kunnen dragen aan het actualiseren én inspireren van ons onderwijs. We gaan namelijk een mooie samenwerking aan met verschillende techniekbedrijven uit de gemeente Weststellingwerf”, vertelt Jennifer Wessels Boer van Terra Wolvega.

Mbo studenten geven op landelijk niveau aan dat beroepsonderwijs te weinig aanbiedt op het gebied van innovaties binnen de beroepen. Ook de aansluiting tussen de opleiding en stage kan beter. “Van vakdocenten bij beroepsopleidingen verwachten we dat zij actueel zijn. Zij zijn tenslotte degene die de studenten het vak moeten leren. Toch? Is dat dan wel haalbare kaart? Ik betwijfel het. Ik denk zelfs dat actueel onderwijs aanbieden onmogelijk is zonder het samen te doen met het bedrijfsleven. Daarin hebben wij een paar mooie stappen gezet en gaan een samenwerking aan met het bedrijfsleven”, legt Wessels Boer uit. Onderdeel van deze samenwerking is dat dit schooljaar een deel van de technieklessen van Terra Wolvega door MOTIP (Europees marktleider in spuitbussen) en HEIWO (grootste carrossiebouwer van Nederland) zullen worden aangeboden. “Deze bedrijven delen onze mening dat jonge mensen opleiden iets is waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Samen maken we het verschil”, aldus Wessels Boer. Dit wordt onderschreven door beide bedrijven. “Als werknemer heb je toch een bepaalde mate van bedrijfsblindheid’, stelt Jans Vos van HEIWO. Evert Frieswijk van MOTIP deelt dit en stelt dat de jeugd juist de goede vragen stelt en goede ideeën heeft.

Ervaren wat de praktijk inhoudt

De lessen zullen ook deels op de bedrijven zelf plaats gaan vinden. Een dynamische en authentieke omgeving dus. De schoolleider heeft onlangs een kijkje achter de schermen mogen nemen op de werkvloer van een van de bedrijven. “Wat mij opviel was dat ik binnen één minuut langs zeven verschillende beroepen ben gelopen. Ik trof een elektricien, een monteur, een lasser, een keurmeester, een installateur en lijn –en machine operators. Onze leerlingen krijgen straks de kans om te zien maar vooral ook om te ervaren wat de verschillende beroepen in de praktijk nu werkelijk inhouden. Wij zijn trots op deze samenwerking en hebben veel zin om deze verder ten uitvoer te brengen. Waar wij vanuit Terra de kinderen kennen en verstand hebben van leren en hoe om te gaan met verschillen, zullen de vakmensen van MOTIP en HEIWO de leerlingen inspireren met hun actuele kennis en ervaring binnen de beroepen. De ervaringsdeskundigen gaan laten zien hoe het nu echt zit. Hoe mooi zou het zijn als onze leerlingen die de techniek beter willen leren kennen daar een mooie stageplaats aan over houden? En de bedrijven toekomstige vakmensen enthousiasmeren? Een project als dit geeft veel energie omdat het voor alle betrokkenen meerwaarde brengt. Win-win dus”, besluit Wessels Boer.

Goede ontwikkeling

Evert Frieswijk, Projectleider Motip Duplo BV: “Wij zijn erg blij met de samenwerking met Terra Wolvega. We gaan acht lessen geven, verdeeld binnen ons bedrijf en Terra Wolvega. We zijn ons druk aan het voorbereiden hoe we de lessen hier invulling gaan geven. We hebben de boeken van de leerlingen bekeken en proberen daar de lessen op af te stemmen. Een groot gedeelte zal gaan over logistiek, maar daarnaast ook over veiligheid, grondstoffen, de goederenstroom. Ik vind dit een positieve ontwikkeling. Er is schaarste op de arbeidsmarkt binnen onze sector. Op deze manier laten we beter zien wie we zijn en wat we te bieden hebben. Zo hopen we meer jonge mensen in de regio warm te krijgen voor beroepen binnen de technische en logistieke sector. Wat mij betreft een hele goede ontwikkeling!”

Leren op verschillende fronten

Jans Vos, Aftersales & Techniek HEIWO Wolvega: “Wij moeten jongeren in deze regio zien te enthousiasmeren voor het vak Techniek. Daarvoor is een samenwerking als deze uitermate geschikt. We willen ze graag kennis laten maken met het technische vak binnen hun eigen regio. Ik merk dat veel mensen niet weten welke mogelijkheden het technische vak te bieden heeft. Binnen ons bedrijf hebben we een aantal leermeesters die heel gericht met de leerlingen van Terra Wolvega aan de slag gaan. Ik ben zelf ook leermeester. We zorgen er hier voor dat we mensen goed opleiden en begeleiden. Voor mij is het voor een hele klas staan ook nieuw. We leren hier dus allemaal van op verschillende fronten.”

Bron artikel: Terra