Terra Food, Life & Innovation: nieuwe opleiding werkt nauw samen met bedrijven

In september 2019 startte Terra MBO Groningen met een nieuwe opleiding op niveau 4: Food, Life & Innovation. Vanaf het begin betrekt Terra het bedrijfsleven intensief bij de opleiding.

Tekst Kirsten van Valkenburg

Een stel enthousiaste studenten, een bevlogen docent en twee betrokken stagebieders, dat is wat ik aantref op een beurs. Ze promoten de nieuwe opleiding. Student Robin staat in een professionele snackkar. Ze schilt een pompoen en snijdt ‘m vervolgens in plakken. Straks frituurt ze de plakken voor een product dat de studenten ontwikkelden: pompoenpatat.

Foto: Kirsten Valkenburg
Foto: Kirsten Valkenburg

De pompoenen zijn afkomstig van Gert Noordhoff, hij heeft een biologisch akker- en tuinbouwbedrijf  in Bellingwolde. Hij is ook aanwezig op de beurs en vertelt: ”Door een verkeerd zaadmengsel varieerden mijn pompoenen teveel in kleur en gewicht. Daardoor kon ik een deel van de oogst niet leveren aan de supermarkt. Ik nam contact op met Terra en vroeg hen wat zij konden met de overige pompoenen.”

Deze vraag werd een praktijkcasus voor de studenten binnen het thema groenten en fruit. Samen met de Snackbar van de Toekomst ontwikkelden de studenten pompoenpatat. Met dit product wonnen zij recent de MBO Food Challenge.

Werken met praktijkcasussen

“Dit is een mooi voorbeeld hoe wij werken,” vertelt Marjan Nijenbanning. Ze stond aan de wieg van de opleiding. “We werken met thema’s waarin een casus uit de praktijk centraal staat. De studenten werken in opdracht van een bedrijf en betrekken daar ook andere partijen bij.”

De studenten leren door deze manier van opleiden om flexibel te denken en werken.  Ze leren omgaan met druk, want na vijf weken moeten ze een resultaat presenteren aan de opdrachtgever. Na iedere opdracht reflecteren de studenten en nemen hun ontwikkelpunten mee naar de volgende casus. Marjan: “Je ziet ze groeien.”

Belangrijke rol voor het bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is vanaf het begin betrokken bij de opleiding. “Toen we bezig waren met de ontwikkeling van de opleiding vroegen we aan bedrijven wat zij nodig hebben. En hoe we er voor zorgen dat het onderwijs daar zo goed mogelijk bij aansluit,” vertelt Marjan. Het bedrijfsleven dacht mee. Over de opbouw van de opleiding en over mogelijke praktijkopdrachten.

Investeren en innoveren: op weg naar de toekomst

Foto: Marjan Nijenbanning
Foto: Marjan Nijenbanning

Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd in de sectoradviesraad (SAR) van de opleiding. Arend Jan Pothof, algemeen directeur van Distrivers in Hoogeveen, heeft zitting in de SAR. Distrivers levert voeding aan zorginstellingen in heel Nederland.

Arend Jan ziet de vraag naar herkenbare, gezonde en verantwoorde voeding toenemen. “Daar speelt deze opleiding op in. We vinden het allemaal zo gewoon dat alles beschikbaar is in de supermarkt, maar veel jongeren beseffen niet waar hun voedsel vandaan komt. Ze weten niet wat er gebeurt in de keten om dat voedsel op je bord te krijgen. Dat besef moet groter en het onderwijs speelt daarin een cruciale rol.” De arbeidsmarktrelevantie van de opleiding is daarmee helder verwoord.

Distrivers vindt het belangrijk om te investeren in mensen, onderwijs en omgeving. Arend Jan: ”Als je dat nu te weinig doet, hebben we daar in de toekomst allemaal last van.”

Aan de slag

De SAR is nu vooral de verbinding tussen de opleiding en het bedrijfsleven. Arend Jan: “Van oudsher is de primaire sector goed in beeld bij Terra. Maar na de primaire sector gebeurt er nog zoveel, denk aan de verwerkende industrie, zoals groentesnijders. En de leverancier van het eindproduct, zoals Distrivers.” Bij de nieuwe opleiding hebben bedrijven uit de hele keten zitting in de SAR. “Dat is belangrijk voor de breedte van de opleiding,” vindt Arend Jan, “in de keten hebben we elkaar nodig.”

Binnenkort starten docenten samen met de SAR met kenniscreatie. Ze gaan nieuwe thema’s uitwerken, die passen bij ontwikkelingen in de sector. Marjan Nijenbanning is enthousiast: “We gaan echt aan de slag, samen met de SAR. Van meedenken naar meedoen.”

Bron fotos: Marjan Nijenbanning en Kirsten van Valkenburg