Nieuws

Toekenning RIF voor Limburgse paardensector en Citaverde College

Gepubliceerd op
23 oktober 2019

De Limburgse paardensector en Citaverde College gaan samen nog harder werken aan goed geschoolde arbeidskrachten voor de paardensector. Door middel van het RIF wordt de publiek - private samenwerking ‘Hippisch College Limburg’ geformaliseerd en medegefinancierd. De gezamenlijke impuls voor de hippische sector is 1,9 miljoen euro.

Citaverde en de hippische werkgevers willen de opleiding van de MBO-studenten Paardensport en -houderij beter laten aansluiten op de behoefte van hun toekomstige werkgevers. Daarnaast wordt een hippisch practoraat ingericht dat onderzoek gaat doen naar prestatieverbeteringen in de sport.

Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven-overheid

Vanaf 2016 werkt CITAVERDE College al nauw samen met diverse Limburgse ondernemers om de vraag van het bedrijfsleven goed af te stemmen op hetgeen studenten binnen de opleiding leren. Nu gaan de paardenbranche en CITAVERDE nog een stap verder en intensiveren zij de samenwerking. De toekenning door het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) betekent dat alle partijen die gaan samenwerken zelf ook geld en uren beschikbaar stellen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Eind 2022 moet de samenwerking goed zijn ingericht en zelfstandig opereren. De samenwerkende partijen zijn:
- een groot aantal Limburgse paardenbedrijven, verenigingen en koepelorganisaties;
- onderwijsinstellingen zoals CITAVERDE College, maar ook HAS Venlo;
- overheden zoals de Provincie Limburg en diverse gemeenten die paardensport hoog op de agenda hebben staan, denk aan Horst aan de Maas, Echt-Susteren, Beekdaelen en Weert.

Specialisatie en internationalisering

De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een internationale setting moeten kunnen opereren. De opleiding heeft volgens de arbeidsmarkt behoefte aan meerdere keuzedelen en specialisaties, zodat voor allerlei soorten bedrijven de juiste werknemers beschikbaar zijn. Ook mag de internationale component van de opleiding versterkt worden. Dat is wat Citaverde College en de partners gaan realiseren binnen de nieuwe samenwerking; Hippisch College Limburg. Geert van Wijlick, voorzitter KNHS regio Limburg: “Wij hebben als doel om de Limburgse paardensport naar een hoger plan te tillen en daarbij nadrukkelijk aan talentontwikkeling te werken. Binnen de bij de KNHS aangesloten verenigingen is een toenemend tekort aan instructeurs. Door vergrijzing, ontgroening en aanscherping van de bevoegdheidseisen zijn er simpelweg te weinig bevoegde instructeurs in onze regio”.

Grote vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten

Door de groei van de paardensector groeit het aantal betaalde banen in Limburg (mede door de ontwikkeling van de hippische zone Grandorse) én ook is er sprake van vergrijzing waardoor ook meer jongere werknemers nodig zijn om vrij komende banen op te vullen. De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten is groter dan de opleiding nu kan aanleveren en die vraag houdt aan. Het aantal studenten zal moeten groeien van 107 nu naar 200 binnen enkele jaren om meer banen te kunnen invullen. Om deze groei te bewerkstelligen zal door de partners ook gewerkt worden aan een veranderende kijk op werkgeverschap in de hippische sector en zullen zij gezamenlijk een goede pr-campagne en arbeidsmarktcommunicatie voor het bredere publiek opzetten.

(Bron foto: Citaverde)