topsectoren

Nieuws

Topsectoren gaan samen internationaal optrekken

Gepubliceerd op
4 juli 2018

Hoe kunnen bedrijven en kennisinstellingen uit de land- en tuinbouw, de water, maritieme en logistieke sector elkaar beter vinden en versterken in het buitenland? Hierover ging maandagmiddag 25 juni de eerste Topsectoren coalitiebijeenkomst. Cross-overs tussen Topsectoren Water & Maritiem, Energie, Logistiek, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ligt voor de hand, maar blijkt in praktijk toch minder vanzelfsprekend.

Op de bijeenkomst werden de aanwezigen uitgedaagd om met concrete voorstellen te komen waarin de Topsectoren gezamenlijk kunnen optrekken. Liselotte de Vries van TU Delft ging voor Topsector T&U aan de slag met de regio Midden-Oosten en kwam tot de conclusie dat er mogelijkheden liggen voor een groot project waarin meerdere bedrijven zouden kunnen samenwerken.

Lydia Aalpoel van Holland Horti International kwam in haar bijeenkomst over Colombia tot de conclusie dat er mooie cross-overs liggen tussen T&U en andere sectoren - bijvoorbeeld tussen T&U en Logistiek - die in een aanstaande missie naar Colombia kunnen worden uitgewerkt.

Samen met het Netherlands Water Partnerschip (NWP) en Topsector Agri & Food heeft Topsector T&U ook gekeken naar uitwerking op landbouw, water, voedsel: de maatschappelijke uitdaging die zo prominent in het huidige Regeerakkoord staat. Met bedrijven uit de watersector, Wageningen UR en een aantal bedrijven uit land- en tuinbouw is gesproken over de Mekong delta in Vietnam, om daar een showcase te maken van een multi(top)sectorale aanpak van deze landbouw, water, voedsel nexus. In het najaar zal voor deze laatste groep nog een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd om dit verder uit te werken.

(Bron Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)