2e groene hotspot, foto VHG

Nieuws

Tweede Groene Hotspot bij Prinsentuin College in Breda

Gepubliceerd op
10 april 2019

Het Prinsentuin College en Branchevereniging VHG openen in Breda de tweede Groene Hotspot van Nederland. Het groene onderwijs en het bedrijfsleven werken op deze regionale ontmoetingsplek nauw samen aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs.

De Groene Hotspot, ontwikkeld binnen een van de actielijnen van Groenpact, is een belangrijke stap in het streven naar verregaande krachtenbundeling van het groene onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG. De komende jaren komen er in het hele land meer Groene Hotspots.

Aansluiting goed geborgd

Een goede koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant, is dan ook erg blij met de samenwerking: “Er ligt een stevige uitdaging als het gaat om het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de markt. Die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. In de Groene Hotspot is de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven én overheid op een goede manier geborgd. Bovendien sluit het concept naadloos aan op de inspanningen die we de afgelopen drie jaar plegen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en instroom te bevorderen. Dit is het begin van iets heel moois.”

Activiteiten

Prinsentuin College en VHG gaan hard aan de slag binnen de Groene Hotspot. Zo zal de samenwerking met de bedrijven in de regio worden uitgebreid en zal er worden gewerkt aan de verdere professionalisering van de docenten. In samenwerking met de gemeente Breda wordt bovendien vanaf volgend schooljaar de opleiding ‘Klimaatadaptieve stad’ aangeboden.

Groene ambities

Wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda (ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, vastgoed en klimaat) juicht het initiatief van harte toe. Hij ziet kansen voor de Groene Hotspot om bij te dragen aan de groene ambities van Breda. Zo wil de stad meer natuurinclusief bouwen en particulieren verleiden om hun tuinen meer klimaatbestendig te maken. “Breda wil in 2030 de eerste Nederlandse ‘stad in een park’ zijn”, aldus De Beer. “Er is dus nog heel veel te realiseren binnen de groen-blauwe agenda. Daarin zie ik voor de partijen in deze Groene Hotspot een belangrijke rol weggelegd.”


Foto (bron VHG):
Van links naar rechts: Groenondernemer Wim van Ginkel (namens Branchevereniging VHG), bestuursvoorzitter ROC West-Brabant Rob Neutelings en wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda. Op de achtergrond Bob Schalken (afdelingsmanager Prinsentuincollege) met het team docenten Groene Leefomgeving.