urban Green

Urban Green

Het vergroenen van de stad is een hoopvolle ontwikkeling in deze tijden van klimaatverandering. Meer groen maakt de stad leefbaarder en kan bijdragen aan oplossingen rond vervoer, reizen, wonen, werken, recreëren en consumeren. Er is veel behoefte aan kennis over hoe we de stad duurzaam kunnen vergroenen, voeden en onderhouden. Urban Green, een project van het kenniscentrum van Natuur en Leefomgeving, draagt hier aan bij.

Wat zijn de voordelen van Urban Green en welke invloed heeft dat op mens, flora, fauna, werkklimaat en leefomgeving? Deze vraagstukken vragen om de ontwikkeling van nieuw onderwijs en integraal onderzoek. Zo kunnen innovaties mogelijk gemaakt worden en nieuwe generaties van mbo-ers en hbo-ers worden opgeleid.

Multidisciplinaire aanpak

Door een interdisciplinaire systeembenadering vanuit micro (water, lucht, temperatuur), meso (plant, mens, dier) en macro (samenleving, regelgeving) worden deze innovaties mogelijk gemaakt. Hierbij gaan technologische én sociale vernieuwing hand in hand.

Doel van het project

Met het project wil men een plek voor aanschouwelijk onderwijs en onderzoek op stedelijke vergroening voor mbo en hbo realiseren. Hiervoor werken diverse bedrijven, mbo-groen en hbo-groen samen.

Dit doen zij concreet door middel van:

  • de ‘Startup Village’ van Amsterdam Science Park;
  • het ontwikkelen van curriculum en bijscholen van docenten;
  • een onderwijslocatie/onderzoeksplatform voor de komende vijf jaar voor verdere implementatie in de stad en op de Floriade (2022).