klas, foto Pixabay

Nieuws

VBG: vmbo-groen maakt zich hard voor Sterk Groen Onderwijs

Gepubliceerd op
4 december 2019

De VBG wil verbetering van het imago van groen onderwijs én meer leerlingen aantrekken voor doorstroming van leerlingen in de groene kolom. Juist de VBG-scholen kunnen hier een rol van betekenis spelen door hun ‘groengrijze’ karakter, door niet oorspronkelijk uit de groene sector afkomstige jonge burgers aan te trekken. Sterk groen onderwijs is hard nodig in de transitie naar groene duurzame landbouw.

Dat was de boodschap van voorzitter Cees de Jong op de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Buitengewoon Groen, van scholengemeenschappen met een groen profiel. “Voor alle partijen wordt het meer en meer duidelijk dat we niet op eenzelfde voet kunnen doorgaan en dat een duurzame transitie van de groene sector onontkoombaar is. Juist nu de sector voor een allesbeslissende keuze staat kunnen wij ook als vmbo-groen onze toegevoegde waarde duidelijk maken met Sterk Groen Onderwijs. Het is belangrijk onze scholen op de kaart te blijven zetten, bijvoorbeeld als lokale kenniscentra voor groene leefomgeving, leefstijl en gezonde voeding.”

Milieuschade

In zijn toespraak op je jaarvergadering stond hij uitgebreid stil bij de natuur-en milieuschade van de huidige landbouw, die steeds hogere kosten met zich meebrengt voor de Nederlandse belastingbetaler. En dat de boeren echt wel mee willen gaan in de transitie die nodig is om dat te veranderen. Hij refereerde onder meer naar de resultaten van het onderzoek van Trouw. Hierin komt naar voren dat een grote meerderheid van de ‘gangbare’ boeren de overstap maken naar een duurzamere bedrijfsvoering. Die is in hun ogen niet alleen minder vervuilend, maar ook economisch sterker.

Productie niet meer boven alles

Cees de Jong: “Leerlingen vragen mij wel eens waar ik voor zou kiezen: voor de economie of voor de natuur. Mijn antwoord is dan eenvoudig: zonder natuur heb je namelijk helemaal geen economie. Het is duidelijk: we staan aan het einde van een periode waar in de sector ‘productie boven alles gaat’. De term voedselzekerheid was vroeger het toverwoord dat alle tegenargumenten van tafel veegde. Het oude systeem loopt dood en een systeemtransitie is nodig. De leerlingen dienen te worden voorbereid op een groene duurzame landbouw, waarin ze als toekomstmakers geschoold worden met een groen kompas. Leer de leerlingen verantwoorde, duurzame keuzes maken in allerlei groene beroepssituaties in bedrijven en leefomgeving.”

Een nieuw groen verhaal

Reframing van groen onderwijs is hierbij belangrijk. Uit onderzoek van Groenpact blijkt dat veel jongeren best interesse hebben in groen, maar niet weten wat de sector te bieden heeft. Ze zijn bovengemiddeld bezig met hun sociale impact op de wereld en willen echt iets bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Als je ze wilt boeien als school moet je ze juist daarop aanspreken.

In diverse workshops werden de deelnemers aan de jaarvergadering uitgenodigd op zoek te gaan naar een nieuw groen verhaal over de betekenis van groen onderwijs binnen de grote transities waar we voor staan. “Met een nieuw passend groen verhaal kunnen we nieuwe leerlingen aanspreken. Zo kunnen we groeien en meer mensen opleiden voor de groene sector met Sterk Groen Onderwijs”, besloot Cees de Jong zijn betoog.
 

(Bron foto: Taken via Pixabay)