hovenier, foto Pixabay

Nieuws

VHG presenteert vernieuwd lesmateriaal De Levende Tuin 2

Gepubliceerd op
5 oktober 2018

Branchevereniging VHG heeft op 4 oktober tijdens haar jaarlijkse Docentendag het vernieuwde lesmateriaal voor de cursus De Levende Tuin 2 gepresenteerd. Het materiaal is door conceptontwikkelaar Kim van der Leest op verzoek van het bedrijfsleven in nauwe samenwerking met de groene onderwijsinstellingen samengesteld.

Het lesmateriaal is een verbreding en verdieping van de eerdere cursus De Levende Tuin. Cursisten worden zich méér bewust van de toegevoegde waarden van De Levende Tuin, hoe die te communiceren met klanten en ze leren hoe ze een levende tuin moeten aanleggen en onderhouden. Het lesmateriaal is praktisch toepasbaar en sluit aan op de vernieuwde handleiding De Levende Tuin versie 2. Die is gericht op verschillende opdrachtgevers en de achttien meerwaarden van groen die zijn verdeeld onder de pijlers mens, natuur, klimaat en economie.

Modulaire leerstof

Het lesmateriaal is digitaal beschikbaar en kent een handige mappenstructuur. Door deze modulaire opbouw kan het zowel als keuzevak als op onderdelen los worden gebruikt. Docenten zijn vrij deze informatie naar eigen inzicht als lesmateriaal te gebruiken. Het lesmateriaal is vrij beschikbaar en ontvangt u na inschrijving. De verplichte eindopdracht loopt als een rode draad door de cursus. Het betreft een presentatie over de omvorming van een bestaande situatie in een levende tuin. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een branchecertificaat ‘De Levende Tuin’. Aan het einde van dit studiejaar wordt de cursus geëvalueerd en naar behoefte aangevuld.

Kennis delen

De VHG Docentendag is een dag waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en hun kennis over het vak en innovaties delen. Branchevereniging VHG wil hiermee de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken, zodat kennis en innovaties meer in de scholen worden gebracht. Aan de derde editie namen dit jaar ruim tachtig docenten deel. Groenprofessionals uit de praktijk verzorgden presentaties over de bewonersparticipatie bij het Dakpark Rotterdam, automatisering en robotisering in de tuin, project- en procesbeheersing en het keuzedeel Sport en Golf.

Eerste Groene Hotspot

De Docentendag is georganiseerd in de eerste Groene Hotspot in Nederland, die op 25 oktober officieel wordt geopend. De Hotspot is een samenwerking van Wellantcollege en Branchevereniging VHG. Een Groene Hotspot is een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene vakonderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Er komen in het hele land méér van deze Groene Hotspots.

Bron: VHG

(Bron foto: Pixabay )