crossovers foto groenpact

Nieuws

Verdiepende docentendagen cross-overs in het najaar

Gepubliceerd op
4 juli 2018

Wil je nog meer kennis vergaren van het thema cross-over, dan kan dat tijdens de verdiepende docentendagen. Deze zijn een vervolg op de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, waar 22 juni ruim 70 docenten op af kwamen. Je kunt kiezen uit twee data en locaties: 12 oktober in Houten en 1 november in Breda. Noteer het alvast in de agenda, het precieze programma wordt na de zomer bekend gemaakt.

Wat is cross-over werken?

Innovaties in de (groene) sector vinden plaats op snijvlakken met andere sectoren. Dit vergt samenwerkingen met en tussen verschillende vakgebieden en praktijken. Het leren werken in een cross-over setting en het omgaan met maatschappelijke en complexe vraagstukken waar een cross-over vraagstuk vaak aan ten grondslag ligt, vergt een nieuwe manier van leren, denken en ontwikkelen. Niet alleen voor de student, maar ook voor de docent en andere partners. Op deze docentendag krijg jij de tools in handen om onderwijs vorm te geven samen met niet-groene (onderwijs)-partners: klaar voor cross-over werken en leren!

Programma

De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen van de verdiepende docentendagen. Zo sluiten er een aantal cross-over experts en ondersteuners van de actielijn aan om samen (nieuwe) kennis over cross-over werken en leren te delen. Ook zijn leden van de adviesraad (bestuurders onderwijs en bedrijfsleven) aanwezig om samen met jullie het debat over cross-overs aan te gaan. Er zal op een proactieve manier gewerkt worden met de nieuwe tools, zodat je deze na de verdiepende dagen ook zelf kan gaan toepassen. Een specifieker programma wordt ter zijner tijd gepubliceerd op de GroenPact website.

Er zijn twee verdiepende docentendagen, reserveer nu alvast je plekje.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@cross-overs.nl t.a.v. Amber Vermeer.

(Bron: GroenPact)