Nieuws

Waddencampus biedt jongeren weer nieuw perspectief

Gepubliceerd op
4 maart 2019

De Waddencampus haalt studenten naar de praktijk op Ameland. Dat maakt het onderwijs relevant en helpt organisaties op het eiland om nieuwe bedrijvigheid op te zetten met de focus op duurzaamheid. “Zo krijgen jongeren weer perspectief”, vertelt coördinator Marijn Oud.

Op Ameland is de economie sterk afhankelijk van toerisme. Daardoor is er met name voor hoogopgeleide jongeren beperkt perspectief op het eiland. De Waddencampus is opgezet om daar verandering in brengen. Coördinator Marijn Oud van de gemeente Ameland vertelt over de gedachte daarachter. “We willen de eilander economie verbreden met nieuwe bedrijvigheid. Om dat voor elkaar te krijgen, versterken we het onderwijs met de Waddencampus. Kennis is immers de motor van vernieuwing. Op die manier kunnen we jongeren nieuwe kansen bieden.”

Duurzaamheid voorop

De Waddencampus is een initiatief van de gemeente Ameland en de (v)mbo-school Nordwin College. Samen regelden ze financiering via een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) voor het project ‘100% Duurzaam’. Oud: “Ameland is heel ambitieus op het gebied van duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld een van de grootste zonneparken van Nederland. Daarmee zijn we koploper bij de energietransitie. Het eiland is een soort proeftuin waar de rest van het land van kan leren. Ook bij de Waddencampus richten we ons op duurzaamheid in brede zin.”

Bemiddelen tussen onderwijs en opdrachtgevers

“Met de Waddencampus bieden we een compleet programma aan”, legt Oud uit. “We verzorgen bijvoorbeeld excursies naar het eiland en stimuleren studenten om hun afstudeerstage hier te doen. Maar we richten ons vooral op het organiseren van onderzoek. Daarbij werken we niet als opdrachtgever, maar als bemiddelaar. De vraagstukken verzamelen we bij lokale bedrijven en organisaties. Daar koppelen we studenten aan. Die komen vaak van de Hanzehogeschool Groningen - via de energieproeftuin EnTranCe - en natuurlijk van het Nordwin College. Maar ook van andere hogescholen, zoals Van Hall Larenstein, en bijvoorbeeld van de Wageningse universiteit.”

Haal studenten naar de praktijk

“Het mooie is dat de onderzoeken altijd een relatie hebben met de praktijk op Ameland”, vervolgt Oud. “Met concrete projecten halen we studenten naar de praktijk en maken we onderwijs relevant. Ze krijgen te maken met een echte opdrachtgever, waarmee ze bijvoorbeeld afspraken moeten maken. Vaak doen de opdrachtgevers ook daadwerkelijk iets met de onderzoeksresultaten. Zo heeft een groep studenten voor Dorpsbelang Ballum gekeken naar mogelijkheden om een zo duurzaam mogelijk clubhuis neer te zetten. In hun advies zitten verschillende elementen waar de vereniging wat mee kan.”

Monumentale molen maakt duurzame zeep

Een ander goed voorbeeld is het project ‘Exploring sustainable soap production at Ameland: transition and marketing’. Oud: “Zes internationale studenten van de WUR (Wageningen University & Research) hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om op Ameland duurzame olie te produceren en daar zeep van te maken. Ze hebben gekeken welke oliehoudende zaden daarvoor het meest geschikt zijn. En of zeep een geschikt product is om op de markt te brengen, bijvoorbeeld als souvenir voor toeristen. Opdrachtgevers Stichting Amelander Musea en Stichting Amelands Produkt gebruiken de resultaten uit dat onderzoek om te kijken of de molen in Nes geschikt gemaakt kan worden voor olieproductie. Die molen is een rijksmonument. Door daar een nieuwe functie aan te geven, is het makkelijker om hem te behouden.”

Voor het hele waddengebied

De onderzoeken zijn vrijwel allemaal lokaal gericht, maar dat betekent niet dat de resultaten alleen bruikbaar zijn voor Ameland. Oud: “Dezelfde thema’s spelen in het hele waddengebied. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van toerisme of beschermde dorpsgezichten. We zouden de uitkomsten dan ook graag actief willen delen met vergelijkbare initiatieven. Maar op dit moment hebben we daar met twee medewerkers eigenlijk de tijd niet voor. Onze eerste zorg is nu om nieuwe financieringsbronnen te vinden. Zodat we ook door kunnen gaan na juli 2019, als de RIF-subsidie stopt.”

Toekomst: circulaire economie

Ideeën voor de toekomst zijn er genoeg. Oud: “De gemeente Ameland wil sowieso doorgaan met de Waddencampus. Ondernemers, provincie, Nordwin College, EnTranCe en andere onderwijsinstellingen denken mee over nieuwe plannen. Binnenkort organiseren we samen met ondernemers van het eiland een inspiratieavond over circulaire economie. Daar kunnen weer nieuwe onderzoeken voor studenten uitkomen, bijvoorbeeld om te kijken waar de kansen voor een bedrijf op dat gebied liggen. Zo willen we de Waddencampus graag verder blijven ontwikkelen.”

Subsidie en verduurzaming PPS

Deze publiek-private samenwerking heeft subsidie ontvangen via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) voor het project ‘100% Duurzaam’, waarvan De Waddencampus onderdeel is. Een RIF-subsidie wordt verleend aan de onderwijsinstelling en verstrekt voor een periode van 4 jaar of 5 jaar, waarbij al in planvorming wordt gevraagd te focussen op verduurzaming van de PPS zodat zij ook na de subsidieperiode zelfstandig door kan.

Bron: Nordwin College

(Bron Foto: Eliens op Pixabay)