‘We kunnen de technologie ontwikkelen om de wereld te voeden’

‘Straks zijn we op deze ene planeet met 9 miljard hongerige mensen. We hebben dus een enorme uitdaging op het gebied van voedsel en klimaat.’

‘Om ondanks klimaatverandering ook in de toekomst voor iedereen voldoende gezond voedsel te produceren, moeten we innoveren. Daar heb je goede mensen voor nodig. Met GroenPact laten we jongeren heel nadrukkelijk zien wat de kansen zijn en hoe mooi het is om in deze sector te werken.’

Kraamkamer

‘Geen sector is zo belangrijk voor onze toekomst als de groene sector. Geen sector is ook zo internationaal georiënteerd als onze groene sector. In het Midden-Oosten zie je nu al heel veel droogte bijvoorbeeld. Dus hebben we rassen nodig die daar tegen kunnen én technieken om water heel efficiënt te gebruiken. Nederland is wat dat betreft echt een kraamkamer. Wij kunnen in Nederland niet de hele wereldbevolking voeden. Maar we kunnen wel de technologie ontwikkelen die over de hele wereld nodig is. Het geld dat we daarmee verdienen, kunnen we weer gebruiken om verder te innoveren. Zo bouwen we door, voor onszelf en voor de wereld.’

Winst van samenwerking

‘Ondernemers zijn als geen ander op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen in de praktijk. Dat is voor hen van levensbelang. Door binnen GroenPact actief de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken, zorgen we dat onze studenten die kennis meekrijgen. Tegelijkertijd kunnen studenten ondernemers helpen om iets uit te zoeken waar in de dagelijkse praktijk geen tijd voor is. Winst voor beide partijen.’

Belangrijk werk

‘Groenpact is ten eerste geslaagd wanneer het ons lukt om jonge mensen te overtuigen om voor een carrière in de groene sector te kiezen. Ten tweede moeten we met elkaar zorgen dat zij de juiste opleiding krijgen. Wat hebben we de komende tijd nodig aan deskundigheid; aan technologie, aan talenkennis, aan kennis van teeltwijzen en zaadveredeling? Doordat we binnen GroenPact met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken, kunnen we projecten opzetten waarbinnen we al deze expertises ontwikkelen. En zo kunnen we jongeren ook laten zien hoe belangrijk het werk in deze sector is voor onze toekomst.’

Loek Hermans Voorzitter Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen