werkconferentei

Nieuws

Werkbijeenkomst praktijkgericht onderzoek hogescholen in internationale context

Gepubliceerd op
23 augustus 2018

Op 21 september organiseert Regieorgaan SIA in samenwerking met RVO een werkbijeenkomst voor lectoren en onderzoekers die zich bezig houden met de thema’s Biobased Economy, Agrofood en Health. Heeft u ambities, plannen of reeds concrete praktijkervaring met het in een internationale context plaatsen van uw eigen onderzoek? Dan mag u deze bijeenkomst niet missen.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden gaat u aan de slag met o.a. de volgende vragen. Waarom praktijkgericht onderzoek in een internationale context? Wat heeft u als lector of onderzoeker nodig om uw ambities en ideeën op dit terrein vorm te geven? Tegen welke kansen en belemmeringen loopt u in de praktijk aan? Op welke wijze kunnen organisaties als Regieorgaan SIA en RVO helpen uw plannen te realiseren? Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst maken wij een werkplan met gezamenlijke acties.

Specifieke doelen van de bijeenkomst:

  • Lectoren en onderzoekers van hogescholen kennis laten maken met het team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) van RVO en vice versa
  • Voorlichting vanuit RVO en Regieorgaan SIA op het gebied van internationalisering
  • Vergroten/ stimuleren van participatie in EU-programma’s (Eurostar, Horizon 2020)
  • Vergroten participatie in innovatiemissies uitgevoerd door Nederlandse overheid
  • Betrokkenheid van het hbo bij programmering van internationaliseringsactiviteiten

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur inloop en registratie

13.30 uur Welkom

  • Presentaties Regieorgaan SIA en RVO
  • Pitches uit de onderzoekspraktijk van lectoren Helianthe Kort (HU), Jappe de Best (Avans) en Woody Maijers (InHolland)
  • Zelf aan de slag met vraagstellingen en formulering van acties aan thematafels
  • Reflectie door Jaap Broersen, programmaleider Internationale Innovatie (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

16.30 uur Kennismaken en netwerken (borrel)

17.30 uur Einde bijeenkomst

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij RVO Utrecht, gevestigd aan de Croeselaan 15. De locatie bevindt zich direct aan de Jaarbeurszijde van het Centraal Station Utrecht. Let op: neem een geldig identiteitsbewijs mee, anders krijgt u geen toegang tot het gebouw.

Aanmelden

Wilt u onze werkbijeenkomst bijwonen? Geef u dan op via ons aanmeldformulier. U kunt zich tot en met uiterlijk vrijdag 14 september aanmelden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Inez Meurs.

(Bron: Regieorgaan SIA & RVO )