arbeidsmarkt kas

Duurzame inzetbaarheid in de circulaire kas

Vanuit de branche van glastuinbouw in Nederland wordt op korte termijn anders opgeleid personeel verwacht. Nu en in de toekomst is een grotere diversiteit in functies (zoals technici en operators) en niveau’s nodig in deze (technologisch) snel ontwikkelende sector en de ontwikkeling naar de circulaire kas als de kans voor de toekomst.

Dit betekent dat men zich steeds moet kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving en nieuwe Skills moeten ontwikkelen, voor zowel huidig als toekomstige werknemers. De vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid van personeel en de betekenis hiervan voor scholing en ontwikkeling zowel in de publiek als private markt, gaan vanuit de eigencontext van de circulaire kas.

Doelstellingen

Zicht krijgen op de vraagstukken en oplossingen vanuit leven lang ontwikkelen gekoppeld aan de duurzame inzetbaarheid van (toekomstig) personeel in alle functie en niveau’s. Van hieruit komen tot modelontwikkeling voor de vertaling van scholingsvraag en aanbod naar zowel initieel en post-initieel onderwijs. Eind 2018 is duidelijk welke betekenis duurzame inzetbaarheid heeft in de context van de circulaire kas. Deze vraagstukken kunnen vertaald worden naar een flexibel systeem van leervragen en leeraanbod op alle functies en niveau’s voor alle andere groene sectoren die ook voor grote transitie vraagstukken staan.