pilot Groene helden

Groene Helden

In de campagne Groene Helden worden kinderen van 6-13 jaar uitgedaagd mee te doen aan een online challenge. Iedereen is een groene held van student tot medewerker van ondernemer tot politicus.

Door het organiseren van online challenges, die leiden naar de manifestatie ‘Ultieme Groene Helden Battle’ najaar 2018 laten we kinderen op een speelse manier in aanraking komen met de groene sector. Beleving, verrijking, trots (winnen) en stoer dat je erbij hoort. Ben jij geschikt voor groen?

Doelstellingen

Kinderen: in aanraking komen met (verschillende onderdelen van) de groene sector. Uiteindelijk leiden de opgedane positieve ervaringen tot een positieve associatie met groen en uiteindelijk tot het overwegen van een vervolgopleiding in de groen sector.

Ook belangrijke beïnvloeders van kinderen, zoals ouders en leerkrachten PO/VO,  willen we zo op een positieve wijze in aanraking laten komen met de agri-food en leefomgeving sector. Zodanig dat eventuele bestaande negatieve vooroordelen worden weggenomen en dat een opleiding en/of baan in de sector tot één van de toekomstige opties voor de kinderen behoort. De groene sector biedt goede perspectieven voor leerlingen om te leren en uiteindelijk aan het werk te gaan.