cross-over infrastructuur

Kennisinfrastructuur MRDH

De tripartiete netwerkorganisatie ‘Rotterdam Food Cluster’ en de Greenport WO starten een pilot op Vertical Farming. Doel is realiseren van een vertical farm concept dat een duurzame oplossing is voor voedselproductie. Inholland (Wellant-Lentiz-WUR) zijn lid van deze netwerkorganisatie en nemen, naast bedrijven en gemeenten, deel aan de pilot.

Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross over pilot met groene en niet-groene kennis bijdragen aan kennisontwikkeling. Een groen-veelkleurige Kennisinfrastructuur is nodig. Inholland, domein AFL, is de initiatiefnemer en trekker. Eerste kring zijn de domeinen binnen Inholland inclusief de stafdiensten. Tweede kring zijn de groene onderwijsinstellingen (Lentiz, Wellant en WUR). Derde kring zijn de niet-groene ’veelkleurige’ scholen Zadkine, Mondriaan, EUR, Hogeschool Rotterdam. De ontwikkeling van geïntegreerde groen-veelkleurige Kennisinfrastructuur is een voorbeeld voor andere cross over thema’s. 

Doelstellingen

De pilot voor vertical farming wordt tripartiet gefinancierd. De bouw van de cross over kennisinfrastructuur wordt uitgevoerd en gefinancierd door Inholland zelf. Vanuit actielijn 4 ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. cross sectorale tripartiete samenwerking en b. cross over samenwerking binnen kennisinstellingen, c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. kennisinfrastructuur. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.

Vraagstuk:

Inhoud: Hoe en met welke spelers kan een ‘vertical farm’ zich ontwikkelen tot een duurzame (triple P) oplossing voor voedselproductie?

Transitie: Hoe bouw je een cross over kennisinfrastructuur en laat je deze renderen in de praktijk?

Cross over: Welke strategie van samenwerken is nodig om commitment en (tripartiete) coöperatie te realiseren op een cross over thema