pilot Leefstijlen onderzoek Motivaction

Leefstijlen onderzoek Motivaction

Wat is het profiel van in ‘groen’ geïnteresseerde jongeren (8-14 jaar), zowel in termen van sociodemografische variabelen als in waarden en leefstijlen?

Hoe kunnen deze jongeren worden bewogen om ook daadwerkelijk te kiezen voor een studie en vervolgcarrière in een ‘groene’ richting?

YoungMentality is een segmentatiemodel dat de belevingswereld van jongeren van 8 tot 18 jaar in zes mentaliteitsgroepen verdeelt. Jongeren binnen elk van deze groepen lijken wat betreft hun waarden en drijfveren sterk op elkaar. Hierdoor kunnen we vrij nauwkeurig de gedragingen en behoeften van elk van deze groepen afzonderlijk in kaart brengen.

Door middel van 2 focusgroepen met jongeren (duiding sector, bepalen stellingen) en online onderzoek onder de doelgroep worden antwoorden gezocht op bovenstaande vragen.

Doelstellingen

Welke ‘haken’ kunnen we ontdekken om jongeren te verleiden een opleiding en uiteindelijk beroep in de groene sector te overwegen?

Het resultaat wordt gebruikt in de communicatie (campagnes) van Groenpact zelf en worden gedeeld met de 41 ondertekenaars van Groenpact om te gebruiken in hun organisatie- en communicatieplannen.