Bouwwerk publiek-private-opleidingen

Dé opleidingspartner zijn voor kwalitatief goede groen gerelateerde beroepsopleidingen/ -cursussen/ -trainingen op niveau vo/mbo/hbo voor initieel en leven lang leren in de regio Zuid Nederland.

Voorsorteren op de (verwachte) invoering van individuele leerrekeningen. En de vraag uit de grensstreken (ook uit het grensgebied met Duitsland en België). Het slechten van interculturele verschillen is dan een van de bijkomende uitdagingen. 

Anders omgaan met cursus/ contractactiviteiten, uitgaande van vraag van bedrijven en aanwenden voor regulier onderwijs. Neerzetten van regionale netwerken waarbij de  bedrijven zich mede eigenaar voelen en zijn. Dit doordat de betrokken partners echte ambassadeurs zijn en zich dus verbinden en verantwoordelijkheid nemen.

Doelstellingen

De initiële en commerciële markt vullen elkaar aan. De regionale en de euregionale behoefte is daarmee meer-en-meer de trigger van cursussen en trainingen. Hoe kan de learning community inspelen op deze actuele arbeidsmarkt ontwikkelingen en vertalen naar de reguliere (deel) opleidingen. Komen tot een beschrijving van de succeservaringen (en triggers) welke gebruikt kan worden in de hele sector.