Artikel

Versterken agro-TVET curriculum in Indonesië ism Nederlandse onderwijsinstellingen

In samenwerking met de landbouwraad in Indonesië is er samen met het Borderless network/ Groen Onderwijs een project gestart gericht op het versterken van “Agricultural Vocational Education and Training” ter ondersteuning van de in 2016 afgesloten MoU op het gebied van groen beroepsonderwijs.

Het project kent een thematische groene focus vanuit de drie invalshoeken pluimvee, tuinbouw en veehouderij. Binnen het project wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven. Middels deze gezamenlijke  aanpak kunnen we op efficiĆ«nte, effectieve en schaalbare manier ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van het groene beroepsonderwijs onderwijs van IndonesiĆ«.

Dit project is een eerste pilot waarbinnen eerste geleerde lessen zullen worden gebruikt bij een latere uitrol van TVET ondersteuning naar andere sectoren. De financiering van dit project is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Indonesische en Nederlandse overheid.

Doelstellingen

Doel van de Borderless Network Landentafels is een sterkere positionering van het Nederlandse Groene onderwijs door het collectief inspelen op een kans die zich voordoet in het betrokken land.

Doel van dit project is het versterken van het systeem van  agrarische beroepsopleidingen.

De projectdoelstellingen zijn:

  • versterken van de kennis en skills docenten
  • verbeteren van onderwijsfaciliteiten
  • verbeteren van onderwijsmaterialen en curricula, beter afgestemd op de vereisten van de locale arbeidsmarkt

betere seamenwerking tussen de agrarische scholen en de private sector.

Tags:

  • internationalisering