Over KCNL

WAT IS HET KCNL?

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt van de 4 O’s: Onderwijs, Overheden, Ondernemingen en (maatschappelijke) Organisaties. Door deze samenwerking helpen we innovatievragen uit het veld te beantwoorden, kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te verspreiden via het onderwijs. Zo zorgen we voor een innovatieve sector met goed opgeleide medewerkers.

Het KCNL werkt met Strategische partners, waaruit een afvaardiging de Stuurgroep vormt. Het Kernteam draagt zorg voor de uitvoering.