Nieuws

Artikel Stadswerk over fruit in openbare ruimte

Gepubliceerd op
21 maart 2019

Binnen het KCNL-project 'Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte' onderzochten studenten allerlei aspecten van het onderwerp. Hoe kun je fruit- en notenbomen inpassen in bijvoorbeeld de Culemborgse spoorzone. Hoe leren beheerders omgaan met burgers die fruitbomen willen planten? Hoe betrek je burgers bij fruit- en notenbomen, en kunnen die bijdragen aan sociale binding?

Een uitgebreid artikel in het laatste nummer Stadswerk 'Het vruchtgebruik van openbaar groen' geeft een mooi overzicht van de bevindingen van de studenten.

Kijk voor meer informatie op de KCNL-projectpagina Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte.