Nieuws

Clusius College vertoont film 'Bodemboeren' in kader van Masterclass Duurzaam Bodembeheer

Gepubliceerd op
21 december 2016

Op woensdagmiddag 14 december verzamelden zich 35 studenten, docenten en een aantal ondernemers in het Clusiuslab Hoorn voor de vertoning van de film 'Bodemboeren'. Ook was er belangstelling vanuit de provincie Noord-Holland. De studenten hadden net een intensief lesprogramma over duurzaam bodembeheer achter de rug en waren nieuwsgierig naar wat de boeren in de film hen konden leren.

Na een korte inleiding van filmmaker Fransjan de Waard werd het verhaal van de vijf bodemboeren bekeken; hoe gaan deze ondernemers met hun bodem om en wat hebben zij geleerd in de afgelopen jaren? Bijvoorbeeld over het belang van compost en groenbemesters, wel of niet ploegen, de functies van de bodemorganismen en hoe het organisch stofgehalte te verhogen. Na afloop was er een aardige discussie, waarbij de studenten o.a. vroegen waarom er in de film alleen biologische boeren aan het woord kwamen en wat het rendement van die bedrijven is. De film geeft een romantisch bodembeeld, maar zo is de werkelijkheid niet, volgens een aantal aanwezigen. "De productie moet omhoog, de regelgeving knelt en er moet geld in de portemonnee".

Fransjan gaf aan dat de film vooral beoogt om na te denken over een toekomstbestendige landbouw waarbij duurzaam bodembeheer een belangrijke factor is. Ook wil de film ondernemers nieuwsgiering maken naar hun eigen bodemverhaal. Men wilde graag weten waar praktische kennis te vinden is; er is behoefte aan onafhankelijk bodemadvies en praktische meetinstrumenten. Leuk is dat een akkerbouwer zich spontaan heeft aangeboden als excursiebedrijf waar de studenten welkom zijn om niet kerende grondbewerking in combinatie met groenbemesting te aanschouwen.

De Masterclass werd georganiseerd vanuit het Meeting Point Noord-Holland Noord, een project van het KCNL.

Foto: Bodemboeren.