Nieuws

Groene Gezonde Wijk: tijd om kennis te delen

Gepubliceerd op
9 mei 2019

Op donderdag 13 juni delen we graag de inzichten die we halverwege het KCNL-project Groene Gezonde Wijk hebben opgedaan. U bent van harte welkom bij het Wellantcollege in Amsterdam.

Graag delen wij met u de eerste oogst van het KCNL project ‘De groene gezonde wijk’, met als doel om groene, integrale ontwerpkaders te ontwikkelen op wijkniveau. Daartoe zijn in deze eerste fase per deelnemende gemeente een aantal studentonderzoeken uitgevoerd.

Welke waardevolle inzichten levert deze samenwerking op? Wat is er - zo halverwege het project - al zichtbaar wat betreft een integrale visie op wijkniveau? U maakt kennis met het project, de projectpartners en u kunt deelnemen aan een werksessie waarin u met ons de eerste contouren van een integrale visie kunt gaan uitzetten.

Zeer waarschijnlijk wordt u ook geïnspireerd door onze samenwerking: meerdere verschillende partners met één missie: groene & gezonde wijken voor iedereen!

Zie voor meer info de agenda