Nieuws

KCNL-project Noordwaard deelt kennis op NCR Days

Gepubliceerd op
5 februari 2019

Op de NCR Days van het Netherlands Centre of River Studies op 31 januari en 1 februari 2019, werden ook de bevindingen van het KCNL-project 'Integrale monitoring van begrazing in de Noordwaard' gedeeld.

Een artikel van Derk Jan Stobbelaar en Nathalie Bromberg (Van Hall Larenstein) en Nick Pruijn (Inholland) is opgenomen in het 'Book of Abstracts' van de bijeenkomst. De volledige titel luidt 'Long term governance in the Noordwaard: matching physical features, social needs and economic revenues'.

Het artikel is te vinden op pagina 114-115 van het Book of Abstracts NCR Days 2019. Ook in 2018 publiceerde het project een artikel in de Book of Abstracts van de NCR Days 2018, zie pagina 118-119.

In het project wordt gekeken naar de invloed van begrazing met grote grazers op zowel de vegetatie van de Noordwaard (Biesbosch) als op de waardering van recreanten.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van Integrale monitoring van begrazing in de Noordwaard.