Nieuws

KCNL-projectstudent publiceert haar bevindingen in Jaarboek Boerenlandvogels

Gepubliceerd op
5 februari 2019

In het kader van het KCNL-project Kruidenrijk Grasland in Noord-Holland liep een hbo-studente stage bij projectpartner Landschap Noord-Holland. Zij schreef over haar bevindingen samen met haar stagebegeleider een artikel dat is opgenomen in het Jaarboek Boerenlandvogels.

Melkveebedrijven in NoordHolland leggen kruidenrijke graslanden aan om broedgebieden van weidevogels te vergroten en te verbeteren. In 2018 onderzocht stagiaire Karlijn Schouten, studente toegepaste biologie Aeres Hogeschool Almere, de effecten van verschillende zaaimengsels op planten en insecten.

Het artikel is te vinden in het Jaarboek Boerenlandvogels 2018. Op pagina 42-47 staan de resultaten van haar onderzoek.

Het KCNL-project Kruidenrijk Grasland in Noord-Holland loopt nog heel 2019. Vanaf februari 2019 gaan twintig mbo-studenten veehouderij van het Clusius College met ondernemers het in- en doorzaaien van de graslanden met kruidenrijke mengsels evalueren.

Ook gaan binnen het project de studenten van Van Hall Larenstein Leeuwarden en Aeres mbo en hbo nog aan andere vraagstukken werken.   

Meer over het KCNL-project Kruidenrijk Grasland in Noord-Holland