Nieuws

Kickoff Vitale Kustzones  Holwerd aan Zee

Gepubliceerd op
28 maart 2017

Op vrijdagmiddag 31 maart vindt de Kick off van het onderzoeksprogramma ‘Vitale kustzones – Holwerd aan Zee’ plaats van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving in het projectbureau van Stichting Holwerd aan Zee.

Studenten van Hogeschool InHolland, Delft, Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College, beide uit Leeuwarden, werken twee jaar lang aan de hoofdvraag: "Hoe kan de dynamiek van de Waddenzee bijdragen aan een ecologisch en sociaaleconomisch vitale kustregio, met focus op Holwerd aan Zee?"

Ruim 20 studenten van InHolland brengen vrijdagmiddag een bezoek aan het dorp en de kwelder en gaan vervolgens naar Ameland en een aantal plaatsen aan de Duitse kust. Ze verkennen kansrijke ontwikkelingen in andere kustplaatsen en presenteren de resultaten van hun benchmark eind juni.  
Dat is tevens de start van het onderzoeksprogramma. Ook studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin College zijn nauw betrokken bij het verder uitwerken van de plannen van Holwerd aan Zee. De drie scholen zijn partner van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving.
In het programma werken de scholen ook samen met de gemeente Dongeradeel, de Stichting Holwerd aan Zee, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Het programma van de Kickoff-bijeenkomst is via de link beschikbaar.

Voor nadere informatie:
Dirk Osinga, Projectleider
d.osinga@nordwincollege.nl

Foto: Elma Duijndam.