Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer

Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer

Hoe houd ik mijn bos of stukje natuur in stand? Welke mogelijkheden heb ik om het beheer te financieren? Hoe betrek ik mijn familieleden, medeaandeelhouders en omgeving bij nieuwe ideeën? Welke kennis en kunde heb ik nodig om mijn ambities voor mijn landgoed te realiseren? Oftewel, hoe beheer ik mijn bos rendabel en duurzaam? VHL, VBNE en FPG zoeken samen naar antwoorden.

UPDATE: dit project is afgerond. Enkele artikelen en een cursus zijn te vinden onder Downloads in de kolom hiernaast.

__________________________________________________________

Deze vragen staan centraal in het Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer. Middels het faciliteren van dit lerend netwerk, zoeken Van Hall Larenstein (VHL), de Vereniging van Bos en Natuureigenaren (VBNE) en Federatie Particulier Grondbezit (FPG) naar praktische handvatten en innovatieve inzichten, waar particuliere bos- en natuureigenaren mee aan de slag kunnen.

Economische dragers

Nederland telt ongeveer 1400 particuliere boseigenaren. Het beheer van het eigendom is vaak gericht op het in stand houden van het bos (en natuur), veelal in de vorm van een landgoed, en dit over te dragen aan de volgende generatie. Inkomsten uit houtproductie en subsidies zijn tot nu toe de voornaamste economische dragers voor deze continuïteit. Echter, de subsidies voor het beheer van bos en natuur zijn de afgelopen jaren flink verlaagd. Hierdoor wordt de boseigenaar uitgedaagd om (ook) op andere manieren tot een rendabele bedrijfsvoering te komen.

Hoewel al veel kennis is ontwikkeld t.a.v. nieuwe verdienmodellen, kunnen individuele landgoedeigenaren deze kennis niet automatisch één-op-één toepassen. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van het lerend netwerk staat telkens een uitdaging van één van de particuliere bos- en natuureigenaren centraal. Met behulp van expert-input en intervisie wordt de uitdaging verkend en aangescherpt.

Relevante onderzoeksvragen

Deze bijeenkomsten hebben enerzijds tot doel de individuele deelnemer verder te helpen, door reeds beschikbare kennis en kunde door te vertalen, anderzijds zijn we binnen het lerend netwerk ook op zoek naar nieuwe kennis en kunde. Om die reden kijken we na elke bijeenkomst ook hoe we de aangescherpte uitdaging kunnen doorvertalen naar relevante onderzoeksvragen, studentprojecten en nieuwe samenwerkingsverbanden.

 Lerend Netwerk Rendabel Particulier Bosbeheer

Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • kennisuitwisseling
  • ecosysteemdiensten
  • verdienmodellen
  • natuurbeheer
  • landschapsbeheer
  • onderzoeksagenda
  • duurzaam bosbeheer